ریاضی پایه ششم با دکتر نسيم هاديان

  • تعداد دانشجویان: 32
  • استاد: استودیو اُستاد اَپ
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
ریاضی ششم-فصل 1-1
ریاضی ششم-فصل 1-2
ریاضی ششم-فصل 1-3
ریاضی ششم-فصل 1-4
ریاضی ششم-فصل 1-5
ریاضی ششم-فصل 1-6
ریاضی ششم-فصل 1-7
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت اول)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت دوم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت سوم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت چهارم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت پنجم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت ششم)
ریاضی ششم-فصل 3-اعداد اعشاری-صفحه 43 تا 47
ریاضی ششم-فصل 3-یاداوری ضرب و تقسیم-صفحه 48 تا 51
ریاضی ششم-فصل 3-تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی-صفحه 52 تا 55
ریاضی ششم-فصل 3-تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری -صفحه 56 تا 57
ریاضی ششم-فصل 3-تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری -صفحه 58 تا 59
ریاضی ششم-فصل 3-مرور فصل
ریاضی ششم-فصل 4-تقارن و مختصات-صفحه 63 تا 65
ریاضی ششم-فصل 4-تقارن و مختصات-صفحه 66 تا 69
ریاضی ششم-فصل 4-دوران-صفحه 70 تا 73
ریاضی ششم-فصل 4-محور های مختصات-صفحه 74 تا 79
ریاضی ششم-فصل 4-تقارن و مختصات-صفحه 80 تا 82
ریاضی ششم-فصل 4-مرور فصل-صفحه 83 تا 84
ریاضی ششم-فصل 5-طول و سطح-صفحه 87 تا 90
ریاضی ششم-فصل 5-طول و سطح-صفحه 91 تا 93
ریاضی ششم-فصل 5-حجم و جرم-صفحه 94 تا 97
ریاضی ششم-فصل 5-مساحت دایره-صفحه 98 تا 101
ریاضی ششم-فصل 5-خط و زاویه صاف-صفحه 102 تا 103
ریاضی ششم-فصل 5-خط و زاویه صاف-صفحه 104 تا 105
ریاضی ششم-فصل 5-مرور فصل-صفحه 106 تا 107
ریاضی ششم-فصل 6-کسر،نسبت و تناسب-صفحه 109 تا 114
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 114 تا 118
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 119 تا 122
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 123 تا 126
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 127 تا 130
ریاضی ششم-فصل 7-درصد-صفحه 131 تا 136
ریاضی ششم-فصل 7-اندازه گیری و محاسبات تقریبی-صفحه 137 تا 141
ریاضی ششم-فصل 7-مرور فصل-صفحه 142 تا 144

معرفی دوره

جلسه جدید، درس ریاضی پایه ششم اضافه شده

استاد

استودیو اُستاد اَپ

درباره استاد اپ
استاد اپ یک سرویس آموزش مجازی با امکان اشتراک ماهیانه است. استاد اپ بیش از ۸۰۰ دوره متنوع را از سطح مبتدی تا تخصصی بر روی اپلیکیشن اختصاصی پوشش می دهد. در استاد اپ شما می توانید تا ۴۸ ساعت به صورت رایگان از اپ استفاده کنید. سپس در صورت تمایل با یک اشتراک کم هزینه به صورت نامحدود به تمام محتوای آموزشی و سرویسهای متنوع استاد اپ دسترسی پیدا کنید.

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
کتاب صوتی کباب غاز 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی آبجی خانوم_صادق هدایت 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی سگ ولگرد_ صادق هدایت 1970-01-01 00:00:00
رادیو استاداپ 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی میرزا_بزرگ علوی 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی لاک صورتی-جلال آل احمد 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی سه تار-جلال آل احمد 1970-01-01 00:00:00
پادکست صحبت از عشق به شیوه ای بهتر 1970-01-01 00:00:00
پادکست بیایید کودکان را کارآفرین بار بیاوریم 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند؟ 1970-01-01 00:00:00
برای پرورش دخترانی بی باک، آنها را به ماجراجویی تشویق کنید! 1970-01-01 00:00:00
آموزگاران به بازخورد نیاز دارند. 1970-01-01 00:00:00
پادکست چرا رهبران خوب به شما احساس امنیت می دهند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چه زمانی کودکان شروع به اهمیت دادن به نظرات دیگران می‌کنند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه ميتوانيم به جوانان كمك كنيم تا اينده بهتري بسازند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه ایده ها باعث موفقیت در بحران ها می شوند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه سخن بگوییم تا مردم علاقه مند به شنیدن بشوند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست سه پرسشی که موقع انجام هر کاری باید از خودتان بپرسید. 1970-01-01 00:00:00
پادکست عادت های عجیب اندیشمندان مبتکر 1970-01-01 00:00:00
پادکست جرأت مخالفت 1970-01-01 00:00:00
پادکست چرا برخی از افراد چپ دست هستند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چرا ما تعداد کمی زن رهبر و پیشرو داریم؟ 1970-01-01 00:00:00
هندسه پایه دهم با دکتر سالار سيد نظری 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه دهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه یازدهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
فیزیک پایه دهم و آزمایشگاه با استاد سيد محمد مهدی رضوی زاده 1970-01-01 00:00:00
هندسه پایه یازدهم با دکتر سالار سيد نظری 1970-01-01 00:00:00
فارسی پایه اول با استاد زهرا طوقانی پور 1970-01-01 00:00:00
فیزیک پایه یازدهم و آزمایشگاه با استاد سيد محمد مهدی رضوی زاده 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه هفتم و آزمایشگاه با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه هشتم و آزمایشگاه با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه سوم و آزمایشگاه با استاد زهرا مهدوی 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه دوم با استاد اعظم زائری 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های شیمی پایه دهم 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه سوم با استاد زهرا مهدوی 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه چهارم با استاد فريبا رضايی 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه پنجم با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه ششم با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های علوم پایه نهم 1970-01-01 00:00:00
فیزیک پایه دوازدهم با استاد سيد محمد مهدی رضوی زاده 1970-01-01 00:00:00
هندسه پایه دوازدهم با دکتر سالار سيد نظری 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه دوازدهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه دوم با استاد اسما خدادادی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه چهارم و آزمایشگاه با استاد فريبا رضايی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه پنجم و آزمایشگاه با استاد فريبا رضايی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه ششم با استاد اسما خدادادی 1970-01-01 00:00:00
پادکست یک اقتصاد سالم باید در جهت شکوفایی طراحی شود نه رشد 1970-01-01 00:00:00
پادکست پیشرفت های سیاسی صورت گرفته از سوی زنان 1970-01-01 00:00:00
پادکست خلق راه حل هایی برای مشکلات در محدودیت های شدید 1970-01-01 00:00:00
آموزش بافت مو 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه نهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
رصد آنلاین فینیکس 1970-01-01 00:00:00
وبینار های کنکوری 1970-01-01 00:00:00
وبینار خانوادگی فضای مجازی را بغل کن! 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های زیست پایه دهم 1970-01-01 00:00:00
وبینار بازی سازی در صنعت 1970-01-01 00:00:00
رفع اشکال ریاضی پایه پنجم 1970-01-01 00:00:00
رفع اشکال ریاضی پایه چهارم 1970-01-01 00:00:00
رفع اشکال علوم پایه دوم 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های زیست پایه یازدهم 1970-01-01 00:00:00
پادکست راهی ساده برای ترك عادتى بد 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های زمین شناسی پایه دهم 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه تصمیمات سخت بگیریم؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست آیا زندگی انقدر پیچیده است؟ 1970-01-01 00:00:00
عربی پایه دهم با استاد روح الله عباسی 1970-01-01 00:00:00
عربی پایه یازدهم با استاد روح الله عباسی 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
ریاضی ششم-فصل 1-1
ریاضی ششم-فصل 1-2
ریاضی ششم-فصل 1-3
ریاضی ششم-فصل 1-4
ریاضی ششم-فصل 1-5
ریاضی ششم-فصل 1-6
ریاضی ششم-فصل 1-7
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت اول)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت دوم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت سوم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت چهارم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت پنجم)
ریاضی ششم-فصل 2- کَسر (قسمت ششم)
ریاضی ششم-فصل 3-اعداد اعشاری-صفحه 43 تا 47
ریاضی ششم-فصل 3-یاداوری ضرب و تقسیم-صفحه 48 تا 51
ریاضی ششم-فصل 3-تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی-صفحه 52 تا 55
ریاضی ششم-فصل 3-تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری -صفحه 56 تا 57
ریاضی ششم-فصل 3-تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری -صفحه 58 تا 59
ریاضی ششم-فصل 3-مرور فصل
ریاضی ششم-فصل 4-تقارن و مختصات-صفحه 63 تا 65
ریاضی ششم-فصل 4-تقارن و مختصات-صفحه 66 تا 69
ریاضی ششم-فصل 4-دوران-صفحه 70 تا 73
ریاضی ششم-فصل 4-محور های مختصات-صفحه 74 تا 79
ریاضی ششم-فصل 4-تقارن و مختصات-صفحه 80 تا 82
ریاضی ششم-فصل 4-مرور فصل-صفحه 83 تا 84
ریاضی ششم-فصل 5-طول و سطح-صفحه 87 تا 90
ریاضی ششم-فصل 5-طول و سطح-صفحه 91 تا 93
ریاضی ششم-فصل 5-حجم و جرم-صفحه 94 تا 97
ریاضی ششم-فصل 5-مساحت دایره-صفحه 98 تا 101
ریاضی ششم-فصل 5-خط و زاویه صاف-صفحه 102 تا 103
ریاضی ششم-فصل 5-خط و زاویه صاف-صفحه 104 تا 105
ریاضی ششم-فصل 5-مرور فصل-صفحه 106 تا 107
ریاضی ششم-فصل 6-کسر،نسبت و تناسب-صفحه 109 تا 114
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 114 تا 118
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 119 تا 122
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 123 تا 126
ریاضی ششم-فصل 6-درصد-صفحه 127 تا 130
ریاضی ششم-فصل 7-درصد-صفحه 131 تا 136
ریاضی ششم-فصل 7-اندازه گیری و محاسبات تقریبی-صفحه 137 تا 141
ریاضی ششم-فصل 7-مرور فصل-صفحه 142 تا 144