ریاضی پایه پنجم با دکتر نسيم هاديان

  • تعداد دانشجویان: 30
  • استاد: استودیو اُستاد اَپ
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
ریاضی پنجم-فصل 1-1
ریاضی پنجم-فصل 1-2
ریاضی پنجم-فصل 1-3
ریاضی پنجم-فصل 1-4
ریاضی پنجم-فصل 1-5
ریاضی پنجم-فصل 1-6
ریاضی پنجم-فصل 2-کَسر
ریاضی پنجم-فصل 2-1
ریاضی پنجم-فصل 2-2
ریاضی پنجم-فصل 2-3
ریاضی پنجم-فصل 2-ضرب کَسرها (1)
ریاضی پنجم-فصل 2-ضرب کَسرها (2)
ریاضی پنجم-فصل 2-تقسیم کَسرها (صفحه 36 تا 39)
ریاضی پنجم-فصل 2-ضرب عددهای مخلوت (صفحه 40 تا 43)
ریاضی پنجم-فصل 2-مرور فصل (صفحه 44 تا 45)
ریاضی پنجم-فصل 3-نسبت (صفحه 48 تا 51)
ریاضی پنجم-فصل 3-نسبت های مساوی (صفحه 52 تا 55)
ریاضی پنجم-فصل 3-تناسب (صفحه 56 تا 59)
ریاضی پنجم-فصل 3-درصد (صفحه 60 تا 63)
ریاضی پنجم-فصل 3-مرور فصل (صفحه 64 تا 66)
ریاضی پنجم-فصل 4-تقارن محوری (صفحه 67 تا 72)
ریاضی پنجم-فصل 4-تقارن مرکزی (صفحه 73 تا 74)
ریاضی پنجم-فصل 4-زاویه و نیمساز (صفحه 75 تا 78)
ریاضی پنجم-فصل 4-چند ضلعی ها و مجموعه زاویه های آنها(صفحه 79 تا 83)
ریاضی پنجم-فصل 4-مرور فصل (صفحه 84 تا 86)
ریاضی پنجم-فصل 5-اعداد اعشاری(صفحه 87 تا 92)
ریاضی پنجم-فصل 5-اعداد اعشاری و جمع آنها(صفحه 92 تا 93)
ریاضی پنجم-فصل 5-جمع اعداد اعشاری و تمرین ها(صفحه 93 تا 95)
ریاضی پنجم-فصل 5-تفریق اعداد اعشاری(صفحه 96 تا 97)
ریاضی پنجم-فصل 5-ضرب اعداد اعشاری(صفحه 98 تا 101)
ریاضی پنجم-فصل 5-مرور فصل(صفحه 102 تا 103)
ریاضی پنجم-فصل 6-مساحت لوزی و ذوزنقه (صفحه 105 تا 109)
ریاضی پنجم-فصل 6-محیط دایره (صفحه 110 تا 112)
ریاضی پنجم-فصل 6-حجم (صفحه 113 تا 116)
ریاضی پنجم-فصل 6-حجم (صفحه 116 تا 121)
ریاضی پنجم-فصل 6-مرور فصل
ریاضی پنجم-فصل 7-جمع آوری و نمایش داده ها (صفحه 125 تا 129)
ریاضی پنجم-فصل 7-میانگین (صفحه 130 تا 133)
ریاضی پنجم-فصل 7-احتمال (صفحه 134 تا 137)
ریاضی پنجم-فصل 7-مرور فصل (صفحه 138 تا 141)

معرفی دوره

جلسه جدید، درس ریاضی پایه پنجم اضافه شده

استاد

استودیو اُستاد اَپ

درباره استاد اپ
استاد اپ یک سرویس آموزش مجازی با امکان اشتراک ماهیانه است. استاد اپ بیش از ۸۰۰ دوره متنوع را از سطح مبتدی تا تخصصی بر روی اپلیکیشن اختصاصی پوشش می دهد. در استاد اپ شما می توانید تا ۴۸ ساعت به صورت رایگان از اپ استفاده کنید. سپس در صورت تمایل با یک اشتراک کم هزینه به صورت نامحدود به تمام محتوای آموزشی و سرویسهای متنوع استاد اپ دسترسی پیدا کنید.

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
کتاب صوتی کباب غاز 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی آبجی خانوم_صادق هدایت 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی سگ ولگرد_ صادق هدایت 1970-01-01 00:00:00
رادیو استاداپ 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی میرزا_بزرگ علوی 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی لاک صورتی-جلال آل احمد 1970-01-01 00:00:00
کتاب صوتی سه تار-جلال آل احمد 1970-01-01 00:00:00
پادکست صحبت از عشق به شیوه ای بهتر 1970-01-01 00:00:00
پادکست بیایید کودکان را کارآفرین بار بیاوریم 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه رهبران بزرگ، الهام بخش می شوند؟ 1970-01-01 00:00:00
برای پرورش دخترانی بی باک، آنها را به ماجراجویی تشویق کنید! 1970-01-01 00:00:00
آموزگاران به بازخورد نیاز دارند. 1970-01-01 00:00:00
پادکست چرا رهبران خوب به شما احساس امنیت می دهند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چه زمانی کودکان شروع به اهمیت دادن به نظرات دیگران می‌کنند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه ميتوانيم به جوانان كمك كنيم تا اينده بهتري بسازند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه ایده ها باعث موفقیت در بحران ها می شوند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه سخن بگوییم تا مردم علاقه مند به شنیدن بشوند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست سه پرسشی که موقع انجام هر کاری باید از خودتان بپرسید. 1970-01-01 00:00:00
پادکست عادت های عجیب اندیشمندان مبتکر 1970-01-01 00:00:00
پادکست جرأت مخالفت 1970-01-01 00:00:00
پادکست چرا برخی از افراد چپ دست هستند؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست چرا ما تعداد کمی زن رهبر و پیشرو داریم؟ 1970-01-01 00:00:00
هندسه پایه دهم با دکتر سالار سيد نظری 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه دهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه یازدهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
فیزیک پایه دهم و آزمایشگاه با استاد سيد محمد مهدی رضوی زاده 1970-01-01 00:00:00
هندسه پایه یازدهم با دکتر سالار سيد نظری 1970-01-01 00:00:00
فارسی پایه اول با استاد زهرا طوقانی پور 1970-01-01 00:00:00
فیزیک پایه یازدهم و آزمایشگاه با استاد سيد محمد مهدی رضوی زاده 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه هفتم و آزمایشگاه با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه هشتم و آزمایشگاه با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه سوم و آزمایشگاه با استاد زهرا مهدوی 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه دوم با استاد اعظم زائری 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های شیمی پایه دهم 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه سوم با استاد زهرا مهدوی 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه چهارم با استاد فريبا رضايی 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه پنجم با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
ریاضی پایه ششم با دکتر نسيم هاديان 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های علوم پایه نهم 1970-01-01 00:00:00
فیزیک پایه دوازدهم با استاد سيد محمد مهدی رضوی زاده 1970-01-01 00:00:00
هندسه پایه دوازدهم با دکتر سالار سيد نظری 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه دوازدهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه دوم با استاد اسما خدادادی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه چهارم و آزمایشگاه با استاد فريبا رضايی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه پنجم و آزمایشگاه با استاد فريبا رضايی 1970-01-01 00:00:00
علوم پایه ششم با استاد اسما خدادادی 1970-01-01 00:00:00
پادکست یک اقتصاد سالم باید در جهت شکوفایی طراحی شود نه رشد 1970-01-01 00:00:00
پادکست پیشرفت های سیاسی صورت گرفته از سوی زنان 1970-01-01 00:00:00
پادکست خلق راه حل هایی برای مشکلات در محدودیت های شدید 1970-01-01 00:00:00
آموزش بافت مو 1970-01-01 00:00:00
زبان انگلیسی پایه نهم با استاد امين امينی 1970-01-01 00:00:00
رصد آنلاین فینیکس 1970-01-01 00:00:00
وبینار های کنکوری 1970-01-01 00:00:00
وبینار خانوادگی فضای مجازی را بغل کن! 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های زیست پایه دهم 1970-01-01 00:00:00
وبینار بازی سازی در صنعت 1970-01-01 00:00:00
رفع اشکال ریاضی پایه پنجم 1970-01-01 00:00:00
رفع اشکال ریاضی پایه چهارم 1970-01-01 00:00:00
رفع اشکال علوم پایه دوم 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های زیست پایه یازدهم 1970-01-01 00:00:00
پادکست راهی ساده برای ترك عادتى بد 1970-01-01 00:00:00
آزمایش های زمین شناسی پایه دهم 1970-01-01 00:00:00
پادکست چگونه تصمیمات سخت بگیریم؟ 1970-01-01 00:00:00
پادکست آیا زندگی انقدر پیچیده است؟ 1970-01-01 00:00:00
عربی پایه دهم با استاد روح الله عباسی 1970-01-01 00:00:00
عربی پایه یازدهم با استاد روح الله عباسی 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
ریاضی پنجم-فصل 1-1
ریاضی پنجم-فصل 1-2
ریاضی پنجم-فصل 1-3
ریاضی پنجم-فصل 1-4
ریاضی پنجم-فصل 1-5
ریاضی پنجم-فصل 1-6
ریاضی پنجم-فصل 2-کَسر
ریاضی پنجم-فصل 2-1
ریاضی پنجم-فصل 2-2
ریاضی پنجم-فصل 2-3
ریاضی پنجم-فصل 2-ضرب کَسرها (1)
ریاضی پنجم-فصل 2-ضرب کَسرها (2)
ریاضی پنجم-فصل 2-تقسیم کَسرها (صفحه 36 تا 39)
ریاضی پنجم-فصل 2-ضرب عددهای مخلوت (صفحه 40 تا 43)
ریاضی پنجم-فصل 2-مرور فصل (صفحه 44 تا 45)
ریاضی پنجم-فصل 3-نسبت (صفحه 48 تا 51)
ریاضی پنجم-فصل 3-نسبت های مساوی (صفحه 52 تا 55)
ریاضی پنجم-فصل 3-تناسب (صفحه 56 تا 59)
ریاضی پنجم-فصل 3-درصد (صفحه 60 تا 63)
ریاضی پنجم-فصل 3-مرور فصل (صفحه 64 تا 66)
ریاضی پنجم-فصل 4-تقارن محوری (صفحه 67 تا 72)
ریاضی پنجم-فصل 4-تقارن مرکزی (صفحه 73 تا 74)
ریاضی پنجم-فصل 4-زاویه و نیمساز (صفحه 75 تا 78)
ریاضی پنجم-فصل 4-چند ضلعی ها و مجموعه زاویه های آنها(صفحه 79 تا 83)
ریاضی پنجم-فصل 4-مرور فصل (صفحه 84 تا 86)
ریاضی پنجم-فصل 5-اعداد اعشاری(صفحه 87 تا 92)
ریاضی پنجم-فصل 5-اعداد اعشاری و جمع آنها(صفحه 92 تا 93)
ریاضی پنجم-فصل 5-جمع اعداد اعشاری و تمرین ها(صفحه 93 تا 95)
ریاضی پنجم-فصل 5-تفریق اعداد اعشاری(صفحه 96 تا 97)
ریاضی پنجم-فصل 5-ضرب اعداد اعشاری(صفحه 98 تا 101)
ریاضی پنجم-فصل 5-مرور فصل(صفحه 102 تا 103)
ریاضی پنجم-فصل 6-مساحت لوزی و ذوزنقه (صفحه 105 تا 109)
ریاضی پنجم-فصل 6-محیط دایره (صفحه 110 تا 112)
ریاضی پنجم-فصل 6-حجم (صفحه 113 تا 116)
ریاضی پنجم-فصل 6-حجم (صفحه 116 تا 121)
ریاضی پنجم-فصل 6-مرور فصل
ریاضی پنجم-فصل 7-جمع آوری و نمایش داده ها (صفحه 125 تا 129)
ریاضی پنجم-فصل 7-میانگین (صفحه 130 تا 133)
ریاضی پنجم-فصل 7-احتمال (صفحه 134 تا 137)
ریاضی پنجم-فصل 7-مرور فصل (صفحه 138 تا 141)