روش هایی برای موفقیت مالی

  • تعداد دانشجویان: 32
  • استاد: موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
روش هایی برای موفقیت مالی

معرفی دوره

روش هایی برای موفقیت مالی

استاد

موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم

مرکز تکنولوژی آموزشی عهده دار اشاعه و گسترش شیوه های نوین در نظام آموزشی است. این مرکز با بکارگیری تکنولوژی آموزشی در زمینه طراحی و  تولید برنامه های دیداری ، شنیداری و چند رسانه ای به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارتی مدیران و کارکنان سازمان ها و دستگاه های خصوصی و دولتی فعالیت دارد.مرکز تکنولوژی آموزشی  تاسیس و در حال حاضر در صدد بروز رسانی خدمات و 1375از سال روش های آموزشی خویش است . 

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
استادان بازاریابی 1970-01-01 00:00:00
آماده باشید شکل در حال تغییر است 1970-01-01 00:00:00
انگیزش و رابطه آن با تغییر 1970-01-01 00:00:00
تجربه، کلید بحران ها 1970-01-01 00:00:00
تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
توسعه سازمانی 1970-01-01 00:00:00
سودآوری یعنی ریسک پذیری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت تغییر 1970-01-01 00:00:00
مدیریت و رهبری آموزشی 1970-01-01 00:00:00
نقش روانشناسی در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
تکنیک های مکالمه (تلفن) 1970-01-01 00:00:00
از بازنده ها تا برنده ها 1970-01-01 00:00:00
آرایش های نوین برای مدیریت 1970-01-01 00:00:00
ارائه خدمات برتر به مشتریان 1970-01-01 00:00:00
آسایش در محیط کار 1970-01-01 00:00:00
استراتژی های فروش 1970-01-01 00:00:00
اصول آموزش کارکنان 1970-01-01 00:00:00
اصول طراحی نظام های کارآمد 1970-01-01 00:00:00
اصول و مبانی فرهنگ سازمانی 1970-01-01 00:00:00
اقتصاد غیر رسمی 1970-01-01 00:00:00
الگوی دموکراسی 1970-01-01 00:00:00
آموزش کارکنان 1970-01-01 00:00:00
آنچه مدیران اجرایی باید بدانند 1970-01-01 00:00:00
انرژی و توسعه 1970-01-01 00:00:00
اهمیت پس انداز و سرمایه گذاری در فرایند توسعه 1970-01-01 00:00:00
اهمیت حسابداری در مدیریت خدمات عمومی 1970-01-01 00:00:00
ایمنی و بهداشت کار 1970-01-01 00:00:00
آینده کار و پایانی بر قرون سازمان 1970-01-01 00:00:00
بازاریابان قدرتمند 1970-01-01 00:00:00
بررسی عوامل و مراحل تغییر در سازمان 1970-01-01 00:00:00
بهره وری در سازمان مدیریت 1970-01-01 00:00:00
بیکاری و اشتغال 1970-01-01 00:00:00
تاریخچه اقتصاد و توسعه 1970-01-01 00:00:00
تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1970-01-01 00:00:00
تجربیات یک فروشنده 1970-01-01 00:00:00
تراکم اطلاعات و باز مهندسی مدیریت اطلاعات 1970-01-01 00:00:00
تصمیم گیری هوشمندانه 1970-01-01 00:00:00
تغییر سازمانی و انگیزش 1970-01-01 00:00:00
تغییر و دگرگونی 1970-01-01 00:00:00
تکنیک های کار گروهی 1970-01-01 00:00:00
تواناسازی کارکنان 1970-01-01 00:00:00
توانایی نفوذ بر دیگران 1970-01-01 00:00:00
جلب مشارکت دیگران در موسسه 1970-01-01 00:00:00
جلسات کوتاه اما موفق 1970-01-01 00:00:00
جمعیت و توسعه 1970-01-01 00:00:00
چرا کارکنان کاری را که از انها انتظار می رود، انجام نمیدهند؟ 1970-01-01 00:00:00
چگونه در ارتباط با دیگران موفق باشیم 1970-01-01 00:00:00
چگونه در اولین برخورد اثر مثبت بگذاریم 1970-01-01 00:00:00
چگونه صحبت کنیم تا به ما گوش دهند 1970-01-01 00:00:00
خصوصی سازی 1970-01-01 00:00:00
خلاقیت و نوآوری در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
خواندن موثر 1970-01-01 00:00:00
درس هایی از تجربه 1970-01-01 00:00:00
10 مرحله برای بقای سازمانی 1970-01-01 00:00:00
دولت از دیدگاه اندیشمندان قدیم 1970-01-01 00:00:00
دولت الکترونیکی فراتر از یک فناوری 1970-01-01 00:00:00
دولت و نظریه های ساختار گرایان 1970-01-01 00:00:00
راه های سخن گفتن موثر 1970-01-01 00:00:00
ربایندگان گوی 1970-01-01 00:00:00
رشد و توسعه 1970-01-01 00:00:00
رهبری 1970-01-01 00:00:00
رهنمود پیروزی 1970-01-01 00:00:00
روش های حل اختلاف کارکنان 1970-01-01 00:00:00
روش های برگزاری جلسات موفق 1970-01-01 00:00:00
روش های مناسب ارتباط با مراجعین 1970-01-01 00:00:00
روش های نوین بازاریابی 1970-01-01 00:00:00
روابط عمومی اهمیت وظایف 1970-01-01 00:00:00
روش های ایجاد تغییر در افراد 1970-01-01 00:00:00
روش های پرورش مدیران 1970-01-01 00:00:00
روش های خود شکوفایی در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
روش های طراحی شغل 1970-01-01 00:00:00
روش های مذاکره 1970-01-01 00:00:00
سازماندهی 1970-01-01 00:00:00
طراحی و تحلیل شغل چرا؟ 1970-01-01 00:00:00
ظهور و افول طرح ریزی استراتژیک 1970-01-01 00:00:00
عوامل تاثیر گذار در بهره وری 1970-01-01 00:00:00
فرآیند انگیزش در کار 1970-01-01 00:00:00
فرصت ها را از دست ندهیم 1970-01-01 00:00:00
فرهنگ سازمانی 1970-01-01 00:00:00
فشارهای عصبی و استرس 1970-01-01 00:00:00
فقر و توزیع و مدیریت 1970-01-01 00:00:00
فن آوری های مدیریت اطلاعات 1970-01-01 00:00:00
قدرت تخیل و تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
قدرت و سازمان 1970-01-01 00:00:00
قوانین راجرز برای موفقیت 1970-01-01 00:00:00
کار چرا؟ 1970-01-01 00:00:00
کار خوب در محیط خوب 1970-01-01 00:00:00
ماهیت و هدف برنامه ریزی 1970-01-01 00:00:00
ماهیت و هدف سازماندهی 1970-01-01 00:00:00
مبانی انگیزه و رفتار در کار 1970-01-01 00:00:00
متفکر تصمیم گیری حرفه ای 1970-01-01 00:00:00
محیط زیست و توسعه 1970-01-01 00:00:00
مدیریت استراتژیک 1970-01-01 00:00:00
مدیریت استرس، چشم اندازها و اولویت ها 1970-01-01 00:00:00
مدیریت اطلاعات شخصی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت امور کارکنان 1970-01-01 00:00:00
مدیریت آموزشگاه 1970-01-01 00:00:00
مدیریت بحران 1970-01-01 00:00:00
مدیریت بین المللی شرکت های چند ملیتی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت خدمات عمومی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت راهبردی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت رفتار ناهنجار 1970-01-01 00:00:00
مدیریت سازمان و تغییر افراد 1970-01-01 00:00:00
مدیریت عالی در عصر فرا سرمایه داری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت کیفیت نظام اداری و بهره وری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت نوآور 1970-01-01 00:00:00
مذاکره برای مدیریت 1970-01-01 00:00:00
مسیر بزرگ 2000 1970-01-01 00:00:00
مشارکت کارکنان در مدیریت چرا و چگونه ؟ 1970-01-01 00:00:00
مفهوم دولت در اندیشه متفکرین اسلامی 1970-01-01 00:00:00
مفهوم شرکت سهامی 1970-01-01 00:00:00
منابع انسانی اهرم توسعه 1970-01-01 00:00:00
مهارت گوش دادن 1970-01-01 00:00:00
مهندسی کیفیت 1970-01-01 00:00:00
نابرابری های اجتماعی 1970-01-01 00:00:00
نحوه پیدایش دولت 1970-01-01 00:00:00
نحوه ی اجرای روش های عملیاتی در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
نقش ارتباطات در مدیریت استرس 1970-01-01 00:00:00
نقش جدید شما به عنوان یک مدیر 1970-01-01 00:00:00
نقش حافظه در افزایش درآمد 1970-01-01 00:00:00
نقش سیستم های اطلاعاتی در تصمیم گیری موثر 1970-01-01 00:00:00
نقش علوم و فن آوری در تجارت آینده 1970-01-01 00:00:00
نقش و اهمیت علم اخلاق درمدیریت 1970-01-01 00:00:00
همکاری موثر 1970-01-01 00:00:00
هنر مدیریت 1970-01-01 00:00:00
هنگامی که سکوی زیر پا سقوط می کند 1970-01-01 00:00:00
وابستگی و توسعه نیافتگی 1970-01-01 00:00:00
یادگیری سازمانی در سازمان های یادگیرنده 1970-01-01 00:00:00
قدرت تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
آزمایشات مدیریت ژاپنی 1970-01-01 00:00:00
اصول مدیریت پروژه 1970-01-01 00:00:00
اعجاز اقتصادی 1970-01-01 00:00:00
افزایش عملکرد در یک محیط متغییر 1970-01-01 00:00:00
اگر می خواهید مدیر بهتری باشید 1970-01-01 00:00:00
انقلاب دمینگ در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
اهمیت زمان در تحویل کالاهای سفارشی 1970-01-01 00:00:00
اولین ملاقات 1970-01-01 00:00:00
بهبود روش ها 1970-01-01 00:00:00
پیشرفت در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
تغییر نگرش مدیران 1970-01-01 00:00:00
تنش و مدیریت پیشگیری 1970-01-01 00:00:00
جلسات موثر 1970-01-01 00:00:00
چگونه سخنرانی کنیم 1970-01-01 00:00:00
حل خلاقانه مساله به شکل عملی 1970-01-01 00:00:00
دستاورد های مدیریت 1970-01-01 00:00:00
دموکراسی صنعتی 1970-01-01 00:00:00
راهنمای عملی برای بهسازی 1970-01-01 00:00:00
روش هایی برای موفقیت مالی 1970-01-01 00:00:00
روشهای تغییر در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
ساختار تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
سخنرانی موثر 1970-01-01 00:00:00
سفر کاری و خصوصیات آن 1970-01-01 00:00:00
سیستم اطلاعاتی رایانه 1970-01-01 00:00:00
ظهور سیستم هولمز 1970-01-01 00:00:00
کار گروهی 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
روش هایی برای موفقیت مالی