آموزش UML

  • تعداد دانشجویان: 5
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-14 14:55:05
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فصل 1 : زبان مدل سازی UML و نرم افزار Rational Rose
فصل 2 : نمودار Use Case
فصل 3 : نمودار Sequence
فصل 4 : نمودار Collaboration
فصل 5 : کلاس ها
فصل 6 : صفات در کلاس
فصل 7 : عملیاتهای کلاس
فصل 8 : رابطه ها
فصل 9 : نمایش رفتار شیء
فصل 10 : نمودار Component
فصل 11 : نمودار Deployment
فصل 12 : مقدمه ای بر تولید کد

معرفی دوره

UML که مخفف Unified Modeling Language است یک زبان مدل سازی میباشد. در نرم افزار آموزش UML در محیط Rational Rose مطالب زیر آموزش داده میشود.

آشنایی با UML و نمودار Use Case
فصل 1 : زبان مدل سازی UML و نرم افزار Rational Rose
آشنایی با زبان مدل سازی UML
آشنایی با برنامه Rational Rose
روش نصب نرم افزار Rational Rose
اجرای نرم افزار Rational Rose
آشنایی با محیط نرم افزار Rational Rose

فصل 2 : نمودار Use Case
نمودار Use Case
افزودن Actor به نمودار
افزودن UseCase به نمودار
تغییر مشخصات UseCase
تغییر مشخصات Actor
تعیین رابطه در نمودار UseCase
تغییر مشخصات رابطه
افزودن یادداشت به نمودار

نمودارهای Interaction
فصل 3 : نمودار Sequence
تعریف
روش رسم نمودار Sequence
افزودن شیء به نموار
افزودن پیغام به نمودار

فصل 4 : نمودار Collaboration
ایجاد نمودار Collaboration
تغییر مشخصات یک شیء
تغییر مشخصات یک پیغام
انواع پیغام در نمودار

کلاسها، صفات و عملیات
فصل 5 : کلاسها
مقدمه
افزودن کلاس به نمودار کلاس
بررسی خصوصیات یک کلاس
انواع کلاس در Rational Rose
تعریف آرگمان برای کلاس
استفاده از Package

فصل 6 : صفات در کلاس
مقدمه
یافتن صفات و عملیاتها
تعریف صفت در کلاس

فصل 7 : عملیاتهای کلاس
تعریف عملیاتهای یک کلاس
تعیین نحوه نمایش یک کلاس

رابطه ها و نمایش رفتار اشیاء
فصل 8 : رابطه ها
انواع رابطه
رابطه Association
رابطه Association دو طرفه
تغییر خصوصیات یک رابطه
رابطه Dependency
رابطه Generalization
رابطه Aggregation

فصل 9 : نمایش رفتار شیء
مقدمه
نمودار حالت یا State Diagram
بررسی یک مثال
ایجاد نمودار حالت شیء Producer
ایجاد رویداد در حالت
تغییر خصوصیات یک انتقال
نمودار حالت شیء Consumer
نمودار حالت شیء Buffer

نمودارهای Component و Deployment و روش تولید کد
فصل 10 : نمودار Component
مقدمه
ایجاد نمودار Component
ابزارهای رسم نمودار Component
رسم یک نمودار
مشاهده خصوصیات یک عنصر نمودار
بررسی یک مثال دیگر

فصل 11 : نمودار Deployment
مقدمه
رسم نمودار Deployment سیستم ATM
تغییر مشخصات یک پردازشگر
افزودن پردازش
تعیین نحوه نمایش نمودار
تغییر خصوصیات رابطه

فصل 12 : مقدمه ای بر تولید کد
مقدمه
تولید کد در محیط Visual Basic
مشاهده کد ایجاد شده
تولید نمودار از روی کد (مهندسی معکوس)
بررسی مشکلات مدل

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فصل 1 : زبان مدل سازی UML و نرم افزار Rational Rose
فصل 2 : نمودار Use Case
فصل 3 : نمودار Sequence
فصل 4 : نمودار Collaboration
فصل 5 : کلاس ها
فصل 6 : صفات در کلاس
فصل 7 : عملیاتهای کلاس
فصل 8 : رابطه ها
فصل 9 : نمایش رفتار شیء
فصل 10 : نمودار Component
فصل 11 : نمودار Deployment
فصل 12 : مقدمه ای بر تولید کد
برای اعضا رایگان است