آموزش Matlab 2017

  • تعداد دانشجویان: 6
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-14 11:03:53
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فصل اول : آشنایی با نرم افزار Matlab
فصل دوم : ماتریس ها، آرایه ها و توابع
فصل سوم : آشنایی با فایلهای M
فصل چهارم : فایلهای Function و Script
فصل پنجم : کار با اعداد و ساختارها در Matlab
فصل ششم : رسم نمودارها در Matlab
فصل هفتم : رسم چند نمودار و نمودارهای قطبی
فصل هشتم : رسم نمودارهای سه بعدی و گراف
فصل نهم : مشتق، ژاکوبین، حد، انتگرال، مجموع و حل معادلات جبری و دیفرانسیل
فصل دهم : تبدیل فوریه، لاپلاس، Z و معکوس آنها همراه رسم نمودار
فصل یازدهم : برنامه نویسی در فایلهای M

معرفی دوره

با كمك MATLAB می‌توانید محاسبات ریاضی پیچیده را به سادگی انجام دهید. این نرم‌افزار دارای محیط قابل انعطاف و یك زبان قدرتمند برای محاسبات تكنیكی است.

آشنایی با Matlab و کار با ماتریس، آرایه و توابع
فصل اول : آشنایی با نرم افزار Matlab
فصل دوم : ماتریس ها، آرایه ها و توابع

کار با فایلهای M
فصل سوم : آشنایی با فایلهای M
فصل چهارم : فایلهای Function و Script

اعداد، ساختارهاو نمودارها
فصل پنجم : کار با اعداد و ساختارها در Matlab
فصل ششم : رسم نمودارها در Matlab
فصل هفتم : رسم چند نمودار و نمودارهای قطبی
فصل هشتم : رسم نمودارهای سه بعدی و گراف

کار با جعبه ابزار Symbolic Math
فصل نهم : مشتق، ژاکوبین، حد، انتگرال، مجموع و حل معادلات جبری و دیفرانسیل
فصل دهم : تبدیل فوریه، لاپلاس، Z و معکوس آنها همراه رسم نمودار

برنامه نویسی فایلهای M
فصل یازدهم : برنامه نویسی در فایلهای M

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فصل اول : آشنایی با نرم افزار Matlab
فصل دوم : ماتریس ها، آرایه ها و توابع
فصل سوم : آشنایی با فایلهای M
فصل چهارم : فایلهای Function و Script
فصل پنجم : کار با اعداد و ساختارها در Matlab
فصل ششم : رسم نمودارها در Matlab
فصل هفتم : رسم چند نمودار و نمودارهای قطبی
فصل هشتم : رسم نمودارهای سه بعدی و گراف
فصل نهم : مشتق، ژاکوبین، حد، انتگرال، مجموع و حل معادلات جبری و دیفرانسیل
فصل دهم : تبدیل فوریه، لاپلاس، Z و معکوس آنها همراه رسم نمودار
فصل یازدهم : برنامه نویسی در فایلهای M
برای اعضا رایگان است