ازدواج_چگونگی آشنایی (3)

  • تعداد دانشجویان: 5
  • استاد: توسعه زندگی ایرانیان
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
ازدواج_آشنایی چرا و چگونه اتفاق می افتد (بخش اول)
ازدواج_آشنایی چرا و چگونه اتفاق می افتد (بخش دوم)
ازدواج_سوالات شرکت کنندگان درباره آشنایی
ازدواج_سوتفاهم زنان و مردان در آشنایی
ازدواج_چرا از یک نفر خوشمان می آید؟ (بخش اول)
ازدواج_چرا از یک نفر خوشمان می آید؟ (بخش دوم)

معرفی دوره

سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته می شود و ما از دیر باز معتقد بوده ایم که:
خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج
ما در انتخاب خانواده ای که در آن بدنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم ،اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود.هرچند ازدواج همه ی امرخانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است.
بنابراین یکی از مهمترین مسایل در نهاد خانواده ،ازدواج و مسایل پیرامون آن است.ازدواج یک نقطه عطف در زندگی انسان است و یکی از مهمتریت تصمیمات طول زندگی فرد است.با ازدواج خانواده تشکیل می شود  و نظام خویشاوندی شکل می گیرد و نسل بقا می یابد.

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 6.00 تومان

استاد

توسعه زندگی ایرانیان

موسسه توسعه زندگی ایرانیان به شماره ثبت ۳۹۷۵ ،با هدف ارتقاء سلامت روانی اجتماعی عموم شهروندان و کیفیت زندگی گروههای مختلف از طریق ارائه خدمات پیشگیرانه در سطوح اولیه و ثانویه و ثالثیه با مجوز از سازمان بهزیستی استا اصفهان فعالیت می نماید.
فعالیت های موسسه:
الف)برگزاری برنامه های آموزشی ویژه کارشناسان و مخاطبین عمومی به شیوه های مختلف کارگاه،همایش،آموزش غیر حضوری و....
ب)تهیه و انتشار محتواهای آموزشی تخصصی و عمومی به اشکال نوشتاری،دیداری ، شنیداری و چند رسانه ایی.
ج)انجام طر ح های پژوهشی و اجرایی ،تاسیس و مدیریت مرکز و ارائه خدمات انسانی ،کارشناسی و مشاوره ای راهبردی برای سازمان های دولتی و غیر دولتی.

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
ازدواج_آشنایی چرا و چگونه اتفاق می افتد (بخش اول)
ازدواج_آشنایی چرا و چگونه اتفاق می افتد (بخش دوم)
ازدواج_سوالات شرکت کنندگان درباره آشنایی
ازدواج_سوتفاهم زنان و مردان در آشنایی
ازدواج_چرا از یک نفر خوشمان می آید؟ (بخش اول)
ازدواج_چرا از یک نفر خوشمان می آید؟ (بخش دوم)
برای اعضا رایگان است