13 کاری که در سال جدید نباید انجام دهید

  • تعداد دانشجویان: 29
  • استاد: محمد آکوچکیان
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
13 توصیه- توصیه اول: سلامت زندگی
13 توصیه- توصیه دوم: افکار کوتاه مدت را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه سوم: بازی های کوچک را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه چهارم و پنجم: بهانه گیری و طرز فکر ثابت را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه ششم: اعتقاد داشتن به کمربند جادویی را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه هفتم: کمال گرایی مطلق را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه هشتم: چند کاره بودن را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه نهم: سَرک کشیدن در کار دیگران را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه دهم: بله گفتن های بیهوده را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه یازدهم: آدم های سَمی زندگیتون را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه دوازدهم: میل به اینکه همه دوستتون داشته باشن را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه سیزدهم: فعال بودن بیش از حد در شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید

معرفی دوره

این مجموعه پادکست برای نوروز 96 تولید شد. اما بسیار برای شرایط فعلی کشور مناسب است. لذا آن را با هدف کمک به آماده شدن برای سال جدید در اختیار خانواده محترم استاد اپ قرار می دهیم.
در این مجموعه سیزده قسمتی، به سیزده کاری میپردازیم که برای موفقیت در سال جدید نباید انجام دهیم.

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 1.00 تومان

استاد

محمد آکوچکیان

من محمد آکوچکیان هستم

نویسنده کتابهای خلق محصول ناب و 10 فرمان رهبری پیروزمندانه

کارآفرین برگزیده ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر موفق ملی در عرصه جهان اسلام (1395)

مدیر شتابدهنده استارتاپی هاب اصفهان

دانش آموخته مدیریت استراتژیک در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

برنده جایزه جهانی mYprize مالزی برای پیاده سازی آموزش مجازی روی نسل چهارم تلفن همراه از YTL مالزی 

دوره های استاد

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
13 توصیه- توصیه اول: سلامت زندگی
13 توصیه- توصیه دوم: افکار کوتاه مدت را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه سوم: بازی های کوچک را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه چهارم و پنجم: بهانه گیری و طرز فکر ثابت را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه ششم: اعتقاد داشتن به کمربند جادویی را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه هفتم: کمال گرایی مطلق را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه هشتم: چند کاره بودن را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه نهم: سَرک کشیدن در کار دیگران را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه دهم: بله گفتن های بیهوده را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه یازدهم: آدم های سَمی زندگیتون را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه دوازدهم: میل به اینکه همه دوستتون داشته باشن را کنار بگذارید
13 توصیه- توصیه سیزدهم: فعال بودن بیش از حد در شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید