فقر و توزیع و مدیریت

  • تعداد دانشجویان: 4
  • استاد: موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فقر و توزیع و مدیریت_بخش اول
فقر و توزیع و مدیریت_بخش دوم
فقر و توزیع و مدیریت_بخش سوم

معرفی دوره

فقر و توزیع و مدیریت

استاد

موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم

مرکز تکنولوژی آموزشی عهده دار اشاعه و گسترش شیوه های نوین در نظام آموزشی است. این مرکز با بکارگیری تکنولوژی آموزشی در زمینه طراحی و  تولید برنامه های دیداری ، شنیداری و چند رسانه ای به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارتی مدیران و کارکنان سازمان ها و دستگاه های خصوصی و دولتی فعالیت دارد.مرکز تکنولوژی آموزشی  تاسیس و در حال حاضر در صدد بروز رسانی خدمات و 1375از سال روش های آموزشی خویش است . 

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
استادان بازاریابی 1970-01-01 00:00:00
آماده باشید شکل در حال تغییر است 1970-01-01 00:00:00
انگیزش و رابطه آن با تغییر 1970-01-01 00:00:00
تجربه، کلید بحران ها 1970-01-01 00:00:00
تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
توسعه سازمانی 1970-01-01 00:00:00
سودآوری یعنی ریسک پذیری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت تغییر 1970-01-01 00:00:00
مدیریت و رهبری آموزشی 1970-01-01 00:00:00
نقش روانشناسی در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
تکنیک های مکالمه (تلفن) 1970-01-01 00:00:00
از بازنده ها تا برنده ها 1970-01-01 00:00:00
آرایش های نوین برای مدیریت 1970-01-01 00:00:00
ارائه خدمات برتر به مشتریان 1970-01-01 00:00:00
آسایش در محیط کار 1970-01-01 00:00:00
استراتژی های فروش 1970-01-01 00:00:00
اصول آموزش کارکنان 1970-01-01 00:00:00
اصول طراحی نظام های کارآمد 1970-01-01 00:00:00
اصول و مبانی فرهنگ سازمانی 1970-01-01 00:00:00
اقتصاد غیر رسمی 1970-01-01 00:00:00
الگوی دموکراسی 1970-01-01 00:00:00
آموزش کارکنان 1970-01-01 00:00:00
آنچه مدیران اجرایی باید بدانند 1970-01-01 00:00:00
انرژی و توسعه 1970-01-01 00:00:00
اهمیت پس انداز و سرمایه گذاری در فرایند توسعه 1970-01-01 00:00:00
اهمیت حسابداری در مدیریت خدمات عمومی 1970-01-01 00:00:00
ایمنی و بهداشت کار 1970-01-01 00:00:00
آینده کار و پایانی بر قرون سازمان 1970-01-01 00:00:00
بازاریابان قدرتمند 1970-01-01 00:00:00
بررسی عوامل و مراحل تغییر در سازمان 1970-01-01 00:00:00
بهره وری در سازمان مدیریت 1970-01-01 00:00:00
بیکاری و اشتغال 1970-01-01 00:00:00
تاریخچه اقتصاد و توسعه 1970-01-01 00:00:00
تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1970-01-01 00:00:00
تجربیات یک فروشنده 1970-01-01 00:00:00
تراکم اطلاعات و باز مهندسی مدیریت اطلاعات 1970-01-01 00:00:00
تصمیم گیری هوشمندانه 1970-01-01 00:00:00
تغییر سازمانی و انگیزش 1970-01-01 00:00:00
تغییر و دگرگونی 1970-01-01 00:00:00
تکنیک های کار گروهی 1970-01-01 00:00:00
تواناسازی کارکنان 1970-01-01 00:00:00
توانایی نفوذ بر دیگران 1970-01-01 00:00:00
جلب مشارکت دیگران در موسسه 1970-01-01 00:00:00
جلسات کوتاه اما موفق 1970-01-01 00:00:00
جمعیت و توسعه 1970-01-01 00:00:00
چرا کارکنان کاری را که از انها انتظار می رود، انجام نمیدهند؟ 1970-01-01 00:00:00
چگونه در ارتباط با دیگران موفق باشیم 1970-01-01 00:00:00
چگونه در اولین برخورد اثر مثبت بگذاریم 1970-01-01 00:00:00
چگونه صحبت کنیم تا به ما گوش دهند 1970-01-01 00:00:00
خصوصی سازی 1970-01-01 00:00:00
خلاقیت و نوآوری در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
خواندن موثر 1970-01-01 00:00:00
درس هایی از تجربه 1970-01-01 00:00:00
10 مرحله برای بقای سازمانی 1970-01-01 00:00:00
دولت از دیدگاه اندیشمندان قدیم 1970-01-01 00:00:00
دولت الکترونیکی فراتر از یک فناوری 1970-01-01 00:00:00
دولت و نظریه های ساختار گرایان 1970-01-01 00:00:00
راه های سخن گفتن موثر 1970-01-01 00:00:00
ربایندگان گوی 1970-01-01 00:00:00
رشد و توسعه 1970-01-01 00:00:00
رهبری 1970-01-01 00:00:00
رهنمود پیروزی 1970-01-01 00:00:00
روش های حل اختلاف کارکنان 1970-01-01 00:00:00
روش های برگزاری جلسات موفق 1970-01-01 00:00:00
روش های مناسب ارتباط با مراجعین 1970-01-01 00:00:00
روش های نوین بازاریابی 1970-01-01 00:00:00
روابط عمومی اهمیت وظایف 1970-01-01 00:00:00
روش های ایجاد تغییر در افراد 1970-01-01 00:00:00
روش های پرورش مدیران 1970-01-01 00:00:00
روش های خود شکوفایی در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
روش های طراحی شغل 1970-01-01 00:00:00
روش های مذاکره 1970-01-01 00:00:00
سازماندهی 1970-01-01 00:00:00
طراحی و تحلیل شغل چرا؟ 1970-01-01 00:00:00
ظهور و افول طرح ریزی استراتژیک 1970-01-01 00:00:00
عوامل تاثیر گذار در بهره وری 1970-01-01 00:00:00
فرآیند انگیزش در کار 1970-01-01 00:00:00
فرصت ها را از دست ندهیم 1970-01-01 00:00:00
فرهنگ سازمانی 1970-01-01 00:00:00
فشارهای عصبی و استرس 1970-01-01 00:00:00
فقر و توزیع و مدیریت 1970-01-01 00:00:00
فن آوری های مدیریت اطلاعات 1970-01-01 00:00:00
قدرت تخیل و تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
قدرت و سازمان 1970-01-01 00:00:00
قوانین راجرز برای موفقیت 1970-01-01 00:00:00
کار چرا؟ 1970-01-01 00:00:00
کار خوب در محیط خوب 1970-01-01 00:00:00
ماهیت و هدف برنامه ریزی 1970-01-01 00:00:00
ماهیت و هدف سازماندهی 1970-01-01 00:00:00
مبانی انگیزه و رفتار در کار 1970-01-01 00:00:00
متفکر تصمیم گیری حرفه ای 1970-01-01 00:00:00
محیط زیست و توسعه 1970-01-01 00:00:00
مدیریت استراتژیک 1970-01-01 00:00:00
مدیریت استرس، چشم اندازها و اولویت ها 1970-01-01 00:00:00
مدیریت اطلاعات شخصی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت امور کارکنان 1970-01-01 00:00:00
مدیریت آموزشگاه 1970-01-01 00:00:00
مدیریت بحران 1970-01-01 00:00:00
مدیریت بین المللی شرکت های چند ملیتی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت خدمات عمومی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت راهبردی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت رفتار ناهنجار 1970-01-01 00:00:00
مدیریت سازمان و تغییر افراد 1970-01-01 00:00:00
مدیریت عالی در عصر فرا سرمایه داری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت کیفیت نظام اداری و بهره وری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت نوآور 1970-01-01 00:00:00
مذاکره برای مدیریت 1970-01-01 00:00:00
مسیر بزرگ 2000 1970-01-01 00:00:00
مشارکت کارکنان در مدیریت چرا و چگونه ؟ 1970-01-01 00:00:00
مفهوم دولت در اندیشه متفکرین اسلامی 1970-01-01 00:00:00
مفهوم شرکت سهامی 1970-01-01 00:00:00
منابع انسانی اهرم توسعه 1970-01-01 00:00:00
مهارت گوش دادن 1970-01-01 00:00:00
مهندسی کیفیت 1970-01-01 00:00:00
نابرابری های اجتماعی 1970-01-01 00:00:00
نحوه پیدایش دولت 1970-01-01 00:00:00
نحوه ی اجرای روش های عملیاتی در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
نقش ارتباطات در مدیریت استرس 1970-01-01 00:00:00
نقش جدید شما به عنوان یک مدیر 1970-01-01 00:00:00
نقش حافظه در افزایش درآمد 1970-01-01 00:00:00
نقش سیستم های اطلاعاتی در تصمیم گیری موثر 1970-01-01 00:00:00
نقش علوم و فن آوری در تجارت آینده 1970-01-01 00:00:00
نقش و اهمیت علم اخلاق درمدیریت 1970-01-01 00:00:00
همکاری موثر 1970-01-01 00:00:00
هنر مدیریت 1970-01-01 00:00:00
هنگامی که سکوی زیر پا سقوط می کند 1970-01-01 00:00:00
وابستگی و توسعه نیافتگی 1970-01-01 00:00:00
یادگیری سازمانی در سازمان های یادگیرنده 1970-01-01 00:00:00
قدرت تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
آزمایشات مدیریت ژاپنی 1970-01-01 00:00:00
اصول مدیریت پروژه 1970-01-01 00:00:00
اعجاز اقتصادی 1970-01-01 00:00:00
افزایش عملکرد در یک محیط متغییر 1970-01-01 00:00:00
اگر می خواهید مدیر بهتری باشید 1970-01-01 00:00:00
انقلاب دمینگ در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
اهمیت زمان در تحویل کالاهای سفارشی 1970-01-01 00:00:00
اولین ملاقات 1970-01-01 00:00:00
بهبود روش ها 1970-01-01 00:00:00
پیشرفت در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
تغییر نگرش مدیران 1970-01-01 00:00:00
تنش و مدیریت پیشگیری 1970-01-01 00:00:00
جلسات موثر 1970-01-01 00:00:00
چگونه سخنرانی کنیم 1970-01-01 00:00:00
حل خلاقانه مساله به شکل عملی 1970-01-01 00:00:00
دستاورد های مدیریت 1970-01-01 00:00:00
دموکراسی صنعتی 1970-01-01 00:00:00
راهنمای عملی برای بهسازی 1970-01-01 00:00:00
روش هایی برای موفقیت مالی 1970-01-01 00:00:00
روشهای تغییر در مدیریت 1970-01-01 00:00:00
ساختار تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
سخنرانی موثر 1970-01-01 00:00:00
سفر کاری و خصوصیات آن 1970-01-01 00:00:00
سیستم اطلاعاتی رایانه 1970-01-01 00:00:00
ظهور سیستم هولمز 1970-01-01 00:00:00
کار گروهی 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فقر و توزیع و مدیریت_بخش اول
فقر و توزیع و مدیریت_بخش دوم
فقر و توزیع و مدیریت_بخش سوم