سخنرانی برندگان جایزه نوبل ادبیات

  • تعداد دانشجویان: 8
  • استاد: کارگاه اتفاق
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
1_خدمت به حقیقت،خدمت به آزادی/خطابه ی آلبر کامو (1957)
2_هنرمند و زمانه اش/آلبر کامو/سخنرانی در دانشگاه اوبسالا (1957)
3_خطابه ی هرولد پینتر (2005)
4_چمدان پدرم/خطابه ی اورهان پاموک (2006)
5_کسانی که نوبل نمی برند/خطابه ی دوریس لسینگ (2007)
6_در جنگل تناقض ها/خطابه ی ژان ماری گوستاو لوکلزیو (2008)
1_بدون بیم و امید می میریم/خطابه ی هرتا مولر (2009)
2_در ستایش خواندن و نوشتن/خطابه ی ماریو بارگاس یوسا (2010)
3_توماس ترانسترومر/سخنرانی اعضای آکادمی (2011)
4_قصه گویان/ خطابه ی مو یان (2012)
5_بادهای گسسته/خطابه ی پاتریک مودیانو (2014)

معرفی دوره

رسم است که چهره های برتر ادبی به مناسبت دریافت جایزه سخنرانی می کنند و از مسائل ادبیات و هنر و امور اجتماعی و فرهنگی روزگار حرف می زندد و اظهار نظر می کنند. این سخنرانی ها یا اصطلاحاً ((خطابه)) جایگاه مهمی در کارنامه ی برندگان می یابند و مبنای بحث ها و گاه مجادله هایی می شوند که به شناخت ما از نویسنده و کار او می افزاید. خطابه هایی که در کتاب حاضر گرد آوردیم مربوط اند به برندگان سال های 2005 تا 2013 (به ترتیب: هرولد پینتر، اورهان پاموک، دوریس لسینگ، گوستاو لوکلزیو، هرتا مولر، ماریو بارگاس یوسا، توماس ترانسترومر، مو یان و پاتریک مودیانو) 

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 6.00 تومان

استاد

کارگاه اتفاق

کارگاه اتفاق مجموعه‌ای فرهنگیست که آثار ادبی را در قالب کتاب و کتاب صوتی منتشر می‌کند.

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
1_خدمت به حقیقت،خدمت به آزادی/خطابه ی آلبر کامو (1957)
2_هنرمند و زمانه اش/آلبر کامو/سخنرانی در دانشگاه اوبسالا (1957)
3_خطابه ی هرولد پینتر (2005)
4_چمدان پدرم/خطابه ی اورهان پاموک (2006)
5_کسانی که نوبل نمی برند/خطابه ی دوریس لسینگ (2007)
6_در جنگل تناقض ها/خطابه ی ژان ماری گوستاو لوکلزیو (2008)
1_بدون بیم و امید می میریم/خطابه ی هرتا مولر (2009)
2_در ستایش خواندن و نوشتن/خطابه ی ماریو بارگاس یوسا (2010)
3_توماس ترانسترومر/سخنرانی اعضای آکادمی (2011)
4_قصه گویان/ خطابه ی مو یان (2012)
5_بادهای گسسته/خطابه ی پاتریک مودیانو (2014)
برای اعضا رایگان است