پرس سینه

  • تعداد دانشجویان: 12
  • استاد: مرتضی قائدی
  • منتشر شده: 2018-11-19 11:39:54
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
1_انواع مختلف حرکات با هالتر و دمبل بر روی عضلات سینه و اجرای صحیح حرکت پرس سینه با هالتر
2_اجرای حرکت پرس سینه با دمبل و زوایای مختلف حرکتی
3_اجرای صحیح حرکت پرس سینه با دمبل (دست ها موازی)
4_اجرای صحیح حرکت پرس سینه با دمبل و با چرخش خارجی دست ها
5_اجرای صحیح حرکت قفسه سینه با دمبل و زوایای مختلف و عضلات درگیر
6_اجرای صحیح حرکت بالا سینه با هالتر با زوایای مختلف آن و عضلات درگیر
7_اجرای صحیح حرکت بالا سینه با دمبل ،بالا سینه با چرخش خارجی، قفسه بالا سینه با دمبل و زوایای مختلف آن و عضلات درگیر
8_اجرای صحیح حرکت زیر سینه با هالتر و زوایای مختلف آن با عضلات درگیر
9_اجرای صحیح حرکت پرس سینه با دمبل با چرخش خارجی دست ها و حرکت قفسه زیر سینه (fly)

معرفی دوره

پرس سینه یکی از مهمترین حرکات ناحیه بالاتنه در بدنسازی می باشد، که با در گیر کردن تعداد عضلات زیاد می تواند تاثیر مثبت در عضله سازی قسمت های 1/4 فوقانی تنه داشته باشد.

استاد

مرتضی قائدی

مرتضی قائدی
متولد۴/۲/۱۳۶۲
متولداصفهان
سابقه مربیگری۱۸سال
مولف کتابهای علم تمرین کاربردی
کتاب آسیب شناسی ومراحل پیش توانی و بازتوانی عملی
کتاب تمرینات پلایومتریک
مقاله های تمرینات abcترکیبی
،راه حل کوفتگی تاخیری(doms),
تمرینات پارتنروتاثیرات
روشهای تمرینی ایزوکینتیک بدون دستگاه.
وبیش از۴۰تزوروشهای موثر درحیطه علم تمرین وآسیب
مربیگری بین المللی آکادمی ملی المپیک(رتبه۱)سال۸۷
مربیگری بین المللی بدنسازی درفوتبال
مربیگری دوومیدانی(رتبه۱)
مربیگری ژیمناستیک
مدرس واستاددانشگاه وتربیت بدنی اصفهان وسنگ آهن یزد
مربی بدنساز هندبال تیمهای سنگ آهن بافق و فوتبال مقاومت
مربی بدنسازه بیش از۵۰نفرازقهرمانهای جهان ،اسیا وملی دررشته های مختلف

قهرمان بین المللی دررشته دوومیدانی و رکوردداراین رشته
و‌...

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
تمرینات تنش زدایی یا رها سازی مایوفاشیال توسط خود فرد (SMR) 2018-10-02 12:42:21
تست ساده (آموزش حفظ ستون فقرات در وضعیت های مختلف) 2018-10-02 12:47:03
حرکات اِسکات با وسایل مختلف و با فشار متفاوت 2018-10-02 12:47:48
حمل اجسام و برداشتن آنها از روی زمین 2018-10-04 08:22:00
مرحله اول بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-04 08:23:03
طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های زانو 2018-10-04 08:26:32
آموزش صحیح الگوهای حرکتی روزمره (مانند نشستن،برخواستن،خوابیدن) 2018-10-04 08:33:41
مرحله دوم بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-21 07:46:41
آموزش حرکات مختلف و اصولی اسکات با زوایای اجرا 2018-10-22 12:14:25
پرس سینه 2018-11-19 11:39:54
لانج (Lunge) 2018-11-19 11:54:40
آموزش اصولی اجرای حرکات مختلف ددلیفت رومانیائی 2018-12-12 11:51:37
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 3 (در منزل) 2018-12-12 11:57:46
آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و ماشینی 2018-12-12 11:59:17
آموزش صحیح انواع مختلف حرکت شنا 2018-12-23 11:37:45
تقویت عضلات سینه ای با دستگاه های مختلف بدنسازی 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 1 (در منزل) 2019-01-05 07:04:52
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 2 (در منزل) 2019-01-05 07:06:36
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 4 (در منزل) 2019-01-05 07:07:36
آموزش تمرینات مقاومتی و قدرتی با دستگاه های مختلف بدنسازی برای تقویت عضلات ناحیه پایین تنه (پاها) 1970-01-01 00:00:00
عضلات سرینی و مفصل هیپ (لگن) 1970-01-01 00:00:00
اجرای حرکات مختلف بر روی عضله سه سر ساقی (عضلات ضد جاذبه بدن) 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب1 (در منزل) 2019-11-13 11:02:43
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 2 (در منزل) 2019-11-13 11:09:01
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 3 (در منزل) 2019-11-13 11:11:40
طراحی و اجرای حرکات بازتوانی برای آسیب مزمن ناحیه پایین کمر (low back pain) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (1) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (2) 1970-01-01 00:00:00
بریس شکمی با هدف پیشگیری از آسیب ناحیه کمر 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 1 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 2 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
1_انواع مختلف حرکات با هالتر و دمبل بر روی عضلات سینه و اجرای صحیح حرکت پرس سینه با هالتر
2_اجرای حرکت پرس سینه با دمبل و زوایای مختلف حرکتی
3_اجرای صحیح حرکت پرس سینه با دمبل (دست ها موازی)
4_اجرای صحیح حرکت پرس سینه با دمبل و با چرخش خارجی دست ها
5_اجرای صحیح حرکت قفسه سینه با دمبل و زوایای مختلف و عضلات درگیر
6_اجرای صحیح حرکت بالا سینه با هالتر با زوایای مختلف آن و عضلات درگیر
7_اجرای صحیح حرکت بالا سینه با دمبل ،بالا سینه با چرخش خارجی، قفسه بالا سینه با دمبل و زوایای مختلف آن و عضلات درگیر
8_اجرای صحیح حرکت زیر سینه با هالتر و زوایای مختلف آن با عضلات درگیر
9_اجرای صحیح حرکت پرس سینه با دمبل با چرخش خارجی دست ها و حرکت قفسه زیر سینه (fly)