مرحله اول بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain)

  • تعداد دانشجویان: 18
  • استاد: مرتضی قائدی
  • منتشر شده: 2018-10-04 08:23:03
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
1_بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمروفتق دیسک و فرق آن با کمر دردهای مزمن
2_حرکات کششی مقدماتی ایستاوپویا قبل از تمرین
3_حرکات مقدماتی تحرک پذیری (mobility) و کششی (مراحل اولیه)
4_ادامه تمرینات تحرک پذیری (mobility) و کششی درمراحل اولیه بازتوانی
5_تعداد جلسات هفتگی و بهترین زمان ازلحاظ ساعات بیولوژیک برای انجام حرکات تحرک پذیری یا انعطاف پذیری
6_مرحله دوم تمرینات بازتوانی (rehab) آسیب بافت های ناحیه کمر (low back pain) بوسیله توپ فیزیوبال
7_ادامه تمرینات بازتوانی آسیب کمر (low back pain) بصورت زنجیره ی مورب خلفی

معرفی دوره

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای مزمن به علت ضعف و کوتاهی عضلات و تاندونها و... و طراحی دوره ها و مراحل مختلف تمرینی با هدف بازتوانی، کاهش و برطرف کردن آسیب

طراحی تمرینات مراحل (مرحله اول) مختلف بازتوانی (rehab) و بهبودی آسیب بافتهای کمری بصورت کششی و مقاومتی (low back pain) توسط مرتضی قائدی می باشد.

استاد

مرتضی قائدی

مرتضی قائدی
متولد۴/۲/۱۳۶۲
متولداصفهان
سابقه مربیگری۱۸سال
مولف کتابهای علم تمرین کاربردی
کتاب آسیب شناسی ومراحل پیش توانی و بازتوانی عملی
کتاب تمرینات پلایومتریک
مقاله های تمرینات abcترکیبی
،راه حل کوفتگی تاخیری(doms),
تمرینات پارتنروتاثیرات
روشهای تمرینی ایزوکینتیک بدون دستگاه.
وبیش از۴۰تزوروشهای موثر درحیطه علم تمرین وآسیب
مربیگری بین المللی آکادمی ملی المپیک(رتبه۱)سال۸۷
مربیگری بین المللی بدنسازی درفوتبال
مربیگری دوومیدانی(رتبه۱)
مربیگری ژیمناستیک
مدرس واستاددانشگاه وتربیت بدنی اصفهان وسنگ آهن یزد
مربی بدنساز هندبال تیمهای سنگ آهن بافق و فوتبال مقاومت
مربی بدنسازه بیش از۵۰نفرازقهرمانهای جهان ،اسیا وملی دررشته های مختلف

قهرمان بین المللی دررشته دوومیدانی و رکوردداراین رشته
و‌...

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
تمرینات تنش زدایی یا رها سازی مایوفاشیال توسط خود فرد (SMR) 2018-10-02 12:42:21
تست ساده (آموزش حفظ ستون فقرات در وضعیت های مختلف) 2018-10-02 12:47:03
حرکات اِسکات با وسایل مختلف و با فشار متفاوت 2018-10-02 12:47:48
حمل اجسام و برداشتن آنها از روی زمین 2018-10-04 08:22:00
مرحله اول بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-04 08:23:03
طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های زانو 2018-10-04 08:26:32
آموزش صحیح الگوهای حرکتی روزمره (مانند نشستن،برخواستن،خوابیدن) 2018-10-04 08:33:41
مرحله دوم بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-21 07:46:41
آموزش حرکات مختلف و اصولی اسکات با زوایای اجرا 2018-10-22 12:14:25
پرس سینه 2018-11-19 11:39:54
لانج (Lunge) 2018-11-19 11:54:40
آموزش اصولی اجرای حرکات مختلف ددلیفت رومانیائی 2018-12-12 11:51:37
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 3 (در منزل) 2018-12-12 11:57:46
آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و ماشینی 2018-12-12 11:59:17
آموزش صحیح انواع مختلف حرکت شنا 2018-12-23 11:37:45
تقویت عضلات سینه ای با دستگاه های مختلف بدنسازی 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 1 (در منزل) 2019-01-05 07:04:52
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 2 (در منزل) 2019-01-05 07:06:36
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 4 (در منزل) 2019-01-05 07:07:36
آموزش تمرینات مقاومتی و قدرتی با دستگاه های مختلف بدنسازی برای تقویت عضلات ناحیه پایین تنه (پاها) 1970-01-01 00:00:00
عضلات سرینی و مفصل هیپ (لگن) 1970-01-01 00:00:00
اجرای حرکات مختلف بر روی عضله سه سر ساقی (عضلات ضد جاذبه بدن) 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب1 (در منزل) 2019-11-13 11:02:43
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 2 (در منزل) 2019-11-13 11:09:01
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 3 (در منزل) 2019-11-13 11:11:40
طراحی و اجرای حرکات بازتوانی برای آسیب مزمن ناحیه پایین کمر (low back pain) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (1) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (2) 1970-01-01 00:00:00
بریس شکمی با هدف پیشگیری از آسیب ناحیه کمر 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 1 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 2 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
1_بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمروفتق دیسک و فرق آن با کمر دردهای مزمن
2_حرکات کششی مقدماتی ایستاوپویا قبل از تمرین
3_حرکات مقدماتی تحرک پذیری (mobility) و کششی (مراحل اولیه)
4_ادامه تمرینات تحرک پذیری (mobility) و کششی درمراحل اولیه بازتوانی
5_تعداد جلسات هفتگی و بهترین زمان ازلحاظ ساعات بیولوژیک برای انجام حرکات تحرک پذیری یا انعطاف پذیری
6_مرحله دوم تمرینات بازتوانی (rehab) آسیب بافت های ناحیه کمر (low back pain) بوسیله توپ فیزیوبال
7_ادامه تمرینات بازتوانی آسیب کمر (low back pain) بصورت زنجیره ی مورب خلفی
برای اعضا رایگان است