تمرینات تنش زدایی یا رها سازی مایوفاشیال توسط خود فرد (SMR)

  • تعداد دانشجویان: 25
  • استاد: مرتضی قائدی
  • منتشر شده: 2018-10-02 12:42:21
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
روش ساده دفع کردن کوفتگی ها وگرفتگیها وهمچنین خستگی (smr_ self myofascial release)
فوائدتمرینات تاثیرگذار smr بر روی عضلات ،فاشیا ودیگر بافتهای بدن
تمرینات ریلیزکردن(رهاسازی وتنش زدائی)وماساژعضلات وتاندونهای کف پا بوسیله فوم رولر،چوب و توپ ریلیزیشن
تمرینات (smr) بر روی عضلات ساق پا (۳سر ساقی)(gastrocnemius & soleus) بوسیله فوم رولر
تمرینات (smr) یا تنش زدائی برروی عضلات پشت ران (hamstring muscles) بوسیله فوم رولر
تمرینات (smr) بر روی عضلات کشنده پهن نیام(tensor fasiae latea)4سره رانی(quadriceps)،عضلات سرینی بزرگ و میانی(gluteus maximus & medius) با فوم رولر
تمرینات (smr) بر روی عضلات نزدیک کننده(کشاله ران)(adductors) ونحوه صحیح قرارگیری فوم رولر در عضلات اطراف زانو
تمرینات رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد(smr) بر قسمتهای مختلف عضلات سرینی(hip muscles) بوسیله انواع توپها مثل توپ بسکتبال یاتوپ تنیس
تمرینات (smr) برروی عضلات پیریفورمیس وناحیه ی کمر وپشت(موثر دربعضی از آسیبهای سیاتیک و کمر درد مزمن)
تمرینات (smr) با توپ تنیس بویژه برای دردهای مزمن کمر(low back pain)
تمرینات (smr) بر روی عضلات کوچکتر مانند دلتوئیدها(شانه)،کول(تراپزیوس فوقانی)و عضلات گردنی... با توپ تنیس
تمرینات (smr) برروی عضلات پشت بازو وساعد و کف دست (با توپ تنیس و توپ ریلیز)

معرفی دوره

تمرینات رهاسازی مایوفاشیال توسط خودفرد(SMR)یکی از راههای موثر در جلوگیری ازبعضی ازاسیبها میباشد که این کار با برطرف کردن یاجلوگیری ازکوفتگیها،گرفتگی واسپاسمهای عضلانی و همچنین خستگیها اتفاق میافتد.
وهمچنین باعث ریلکس شدن بدن و حس شادابی میشودکه خود میتواند تاثیرات بسزائی در انجام کارهای روزمره داشته باشد.

استاد

مرتضی قائدی

مرتضی قائدی
متولد۴/۲/۱۳۶۲
متولداصفهان
سابقه مربیگری۱۸سال
مولف کتابهای علم تمرین کاربردی
کتاب آسیب شناسی ومراحل پیش توانی و بازتوانی عملی
کتاب تمرینات پلایومتریک
مقاله های تمرینات abcترکیبی
،راه حل کوفتگی تاخیری(doms),
تمرینات پارتنروتاثیرات
روشهای تمرینی ایزوکینتیک بدون دستگاه.
وبیش از۴۰تزوروشهای موثر درحیطه علم تمرین وآسیب
مربیگری بین المللی آکادمی ملی المپیک(رتبه۱)سال۸۷
مربیگری بین المللی بدنسازی درفوتبال
مربیگری دوومیدانی(رتبه۱)
مربیگری ژیمناستیک
مدرس واستاددانشگاه وتربیت بدنی اصفهان وسنگ آهن یزد
مربی بدنساز هندبال تیمهای سنگ آهن بافق و فوتبال مقاومت
مربی بدنسازه بیش از۵۰نفرازقهرمانهای جهان ،اسیا وملی دررشته های مختلف

قهرمان بین المللی دررشته دوومیدانی و رکوردداراین رشته
و‌...

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
تمرینات تنش زدایی یا رها سازی مایوفاشیال توسط خود فرد (SMR) 2018-10-02 12:42:21
تست ساده (آموزش حفظ ستون فقرات در وضعیت های مختلف) 2018-10-02 12:47:03
حرکات اِسکات با وسایل مختلف و با فشار متفاوت 2018-10-02 12:47:48
حمل اجسام و برداشتن آنها از روی زمین 2018-10-04 08:22:00
مرحله اول بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-04 08:23:03
طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های زانو 2018-10-04 08:26:32
آموزش صحیح الگوهای حرکتی روزمره (مانند نشستن،برخواستن،خوابیدن) 2018-10-04 08:33:41
مرحله دوم بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-21 07:46:41
آموزش حرکات مختلف و اصولی اسکات با زوایای اجرا 2018-10-22 12:14:25
پرس سینه 2018-11-19 11:39:54
لانج (Lunge) 2018-11-19 11:54:40
آموزش اصولی اجرای حرکات مختلف ددلیفت رومانیائی 2018-12-12 11:51:37
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 3 (در منزل) 2018-12-12 11:57:46
آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و ماشینی 2018-12-12 11:59:17
آموزش صحیح انواع مختلف حرکت شنا 2018-12-23 11:37:45
تقویت عضلات سینه ای با دستگاه های مختلف بدنسازی 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 1 (در منزل) 2019-01-05 07:04:52
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 2 (در منزل) 2019-01-05 07:06:36
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 4 (در منزل) 2019-01-05 07:07:36
آموزش تمرینات مقاومتی و قدرتی با دستگاه های مختلف بدنسازی برای تقویت عضلات ناحیه پایین تنه (پاها) 1970-01-01 00:00:00
عضلات سرینی و مفصل هیپ (لگن) 1970-01-01 00:00:00
اجرای حرکات مختلف بر روی عضله سه سر ساقی (عضلات ضد جاذبه بدن) 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب1 (در منزل) 2019-11-13 11:02:43
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 2 (در منزل) 2019-11-13 11:09:01
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 3 (در منزل) 2019-11-13 11:11:40
طراحی و اجرای حرکات بازتوانی برای آسیب مزمن ناحیه پایین کمر (low back pain) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (1) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (2) 1970-01-01 00:00:00
بریس شکمی با هدف پیشگیری از آسیب ناحیه کمر 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 1 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 2 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
روش ساده دفع کردن کوفتگی ها وگرفتگیها وهمچنین خستگی (smr_ self myofascial release)
فوائدتمرینات تاثیرگذار smr بر روی عضلات ،فاشیا ودیگر بافتهای بدن
تمرینات ریلیزکردن(رهاسازی وتنش زدائی)وماساژعضلات وتاندونهای کف پا بوسیله فوم رولر،چوب و توپ ریلیزیشن
تمرینات (smr) بر روی عضلات ساق پا (۳سر ساقی)(gastrocnemius & soleus) بوسیله فوم رولر
تمرینات (smr) یا تنش زدائی برروی عضلات پشت ران (hamstring muscles) بوسیله فوم رولر
تمرینات (smr) بر روی عضلات کشنده پهن نیام(tensor fasiae latea)4سره رانی(quadriceps)،عضلات سرینی بزرگ و میانی(gluteus maximus & medius) با فوم رولر
تمرینات (smr) بر روی عضلات نزدیک کننده(کشاله ران)(adductors) ونحوه صحیح قرارگیری فوم رولر در عضلات اطراف زانو
تمرینات رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد(smr) بر قسمتهای مختلف عضلات سرینی(hip muscles) بوسیله انواع توپها مثل توپ بسکتبال یاتوپ تنیس
تمرینات (smr) برروی عضلات پیریفورمیس وناحیه ی کمر وپشت(موثر دربعضی از آسیبهای سیاتیک و کمر درد مزمن)
تمرینات (smr) با توپ تنیس بویژه برای دردهای مزمن کمر(low back pain)
تمرینات (smr) بر روی عضلات کوچکتر مانند دلتوئیدها(شانه)،کول(تراپزیوس فوقانی)و عضلات گردنی... با توپ تنیس
تمرینات (smr) برروی عضلات پشت بازو وساعد و کف دست (با توپ تنیس و توپ ریلیز)
برای اعضا رایگان است