ماه نو و مرغان آواره

  • تعداد دانشجویان: 8
  • استاد: کارگاه اتفاق
  • منتشر شده: 2018-09-13 06:14:22
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
1_خانه/در کناره ی دریا
2_سرچشمه / راه بچه
3_نمایش نادیده/دزدخواب
4_آغاز/جهان کودک
5_چرا و چه موقع/بدنامی
6_قاضی/بازیچه ها
7_ستاره شناس/ابرها و امواج/گل چمپا
8_سرزمین پریا/تبعیدگاه
9_روز بارانی/قایق های کاغذی/ناخدا
10_آن طرف رودخانه
11_مدرسه گل ها/بازرگان/همدردی
12_پیشه/ارشد/بزرگ مرد کوچک
13_ساعت دوازده/نویسندگی
14_نامه رسان بدجنس/پهلوان
15_وداع/بازگشت
16_اولین یاس ها/درخت انجیر هندی
17_دعای خیر/هدیه
18_ترانه ام/بچه فرشته
19_آخرین داد و ستد
1_شعر یک تا شانزده
2_شعر هفده تا بیست و نه
3_شعر سی تا چهل و چهار
4_شعر چهل و پنج تا شصت و یک
5_شعر شصت و دو تا هشتاد و پنج
6_شعر هشتاد و شش تا صد و چهارده
7_شعر صد و پانزده تا صد و سی و نه
8_شعر صد و چهل تا صد و شصت و پنج
9_شعر صد و شصت و شش تا صد و هشتاد و شش
10_شعر صد و هشتاد و هفت تا دویست و پنج
11_شعر دویست و شش تا دویست و سی و هفت
12_شعر دویست و سی و هشت تا دویست و چهل و هشت
13_شعر دویست و چهل و نه تا دویست و شصت و نه
14_شعر دویست و هفتاد تا دویست و نود و یک
15_شعر دویست و نود و دو تا سیصد و یازده
16_شعر سیصد و دوازده تا سیصد و سی و شش

معرفی دوره

رابيندرانات تاگور (Rabindranath Tagore) (۱۸۶۱-۱۹۴۱) عمر پرباری داشته که در طى آن در زمينه ‏هاى گوناگون فرهنگى، سوای شاعرى، کارنامه‌ی بلند و درخشانى پديد آورده‏ است، که حتا با يک نگاه زودگذر به آن هم می‌ى‏شود اين را فهميد: بيش از سى نمايش‏نامه و صد داستان بلند و کوتاه دارد، با بيست مجموعه‌ مقاله در اين زمينه‏‌ها: دستور زبان، عروض، تاريخ، علم، مسائل اجتماعى و سياسى، فلسفه و دين و يادداشت‏هاى روزانه‌ی بسيار، نامه‏هاى بى‏شمار، سفرنامه‏ها، کتاب‏هاى درسى براى کودکان و خيلى چيزهاى ديگر. فيلسوف و نقاش و موسيقى‏دان بوده: پرده‏ها کشيده و دو هزار ترانه و سرود ساخته؛ در کار آموزش شوق و شور بسيار داشته؛ دانشگاه ويشوَه بهارَتى را بنیاد گذاشته؛ مستقيم و نامستقيم در سياست هند نقش چشمگیری داشته، گِرد عالم گشته و شادى و همدلی را بشارت داده است. از رهگذر آثار و کارهایش هند در آن ايام نامور شده بود؛ روی‌هم‌رفته چنان شخصيت چشمگيرى داشته که مهاتما گاندى می‌گوید در‌این‌باره بارها انديشيده و به اين نتيجه رسيده که برجسته‏‌ترين چيزى که در تاگور هست همان شخصيت اوست. اما، با همه‌ی اين‏ها، نمی‌دانم چرا بيشتر ما فکرمی‌کنيم تاگور فقط شاعر است؟ شايد براى اين باشد که هرچه جز شاعرى اوست همه تجلى همان شاعرى اوست.
اما از شاعریش، همين بس که هزار شعر مشهور دارد. از يک چنين عظمتى سخن‌گفتن، بحرى در کوزه‏‌يى ریختن يا از تنگناى روزنى به جهانى حيرت‏انگيز نگاه‌کردن است. راستى چه‌طور مى‏شود از ارزش مردى گفت که در هنرش آسودگى و آرامش و آگاهى براى جهانى آورده که بوى باروت و خون مى‏داده؛ و او چراغ‏دلانه در جهانى زيسته که ظلمت دو جنگ جهانیش آبروى انسانيت را به ريمِ وهن و نکبت آلوده‏ است، جهانى پر از «هذيان نفرت»، چنان که تاگور مى‏گويد. تاگور در 1941 درمى‏گذرد، يعنى در هنگامه‌ی جنگ جهانى دوم. او جنگ را يک رابطه‌ی انسانى مى‏بيند نه يک رابطه‌ی سياسى صِرف؛ و آن را نشانِ نقص و ناپروردگى انسان‏ها و دور‌بودن‏شان از کمال انسانى مى‏داند. اما در چنين هنگامه‌ی آتش و آسيب و نوميدى، خاصه در هند آن‌زمان، او هنوز اميدوار است که انسان بتواند خودِ راستين و جهانِ حقيقى خود را دريابد و بشناسد. شايد به همين دليل است که مهاتما گاندى او را «نگهبان شرق» نامیده؛ و چينى‏ها او را «خورشيدى با توان تندر» خوانده‏اند.
تاگور، شاعر بنگالی، عارف است، عارفى عميقاً انسان‏گرا و عاشق زيبايى و حقيقت؛ فرزانه است؛ فرزانه‏يى خلاصه‌ی تمامى فرهنگ‏هاى جهان. در واقع او آبگينگىِ تمام حرکت‏هاى تفکر شرق و غرب در هند؛ و شايد هم بيرون از هند است. هم از تجربه‏هاى غربى بهره‏ها گرفته و هم از سرچشمه‏هاى شرقى که در هند بوده‏ نوشيده‏ است.
...
رابیندرانات تاگور در سال 1899 کتابی به اسم کَنِکا منتشر کرد. در 1916 که به ژاپن می‌رفت، بخشی از آن را به انگلیسی ترجمه کرد و شعرهای دیگری نیز به آن اضافه کرد و با اسم‌های مرغان آواره منتشر کرد.تاثیر ترانه‌های کوتاه ژاپنی بخصوص هایکو- که تاگور آن را شعر تصویری می‌نامد- در آنها پیداست.

(ع.پاشایی، یادداشت مترجم، از کتاب‌های مرغان آواره و گیتانجلی)

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

کارگاه اتفاق

کارگاه اتفاق مجموعه‌ای فرهنگیست که آثار ادبی را در قالب کتاب و کتاب صوتی منتشر می‌کند.

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
1_خانه/در کناره ی دریا
2_سرچشمه / راه بچه
3_نمایش نادیده/دزدخواب
4_آغاز/جهان کودک
5_چرا و چه موقع/بدنامی
6_قاضی/بازیچه ها
7_ستاره شناس/ابرها و امواج/گل چمپا
8_سرزمین پریا/تبعیدگاه
9_روز بارانی/قایق های کاغذی/ناخدا
10_آن طرف رودخانه
11_مدرسه گل ها/بازرگان/همدردی
12_پیشه/ارشد/بزرگ مرد کوچک
13_ساعت دوازده/نویسندگی
14_نامه رسان بدجنس/پهلوان
15_وداع/بازگشت
16_اولین یاس ها/درخت انجیر هندی
17_دعای خیر/هدیه
18_ترانه ام/بچه فرشته
19_آخرین داد و ستد
1_شعر یک تا شانزده
2_شعر هفده تا بیست و نه
3_شعر سی تا چهل و چهار
4_شعر چهل و پنج تا شصت و یک
5_شعر شصت و دو تا هشتاد و پنج
6_شعر هشتاد و شش تا صد و چهارده
7_شعر صد و پانزده تا صد و سی و نه
8_شعر صد و چهل تا صد و شصت و پنج
9_شعر صد و شصت و شش تا صد و هشتاد و شش
10_شعر صد و هشتاد و هفت تا دویست و پنج
11_شعر دویست و شش تا دویست و سی و هفت
12_شعر دویست و سی و هشت تا دویست و چهل و هشت
13_شعر دویست و چهل و نه تا دویست و شصت و نه
14_شعر دویست و هفتاد تا دویست و نود و یک
15_شعر دویست و نود و دو تا سیصد و یازده
16_شعر سیصد و دوازده تا سیصد و سی و شش
برای اعضا رایگان است