جمیله دَرساره

جمیله درساره
۱۶ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش و دانشگاه

مدیر گروه رشته کامپیوتر در دانشگاه فاطمیه بندرعباس

معلم نمونه منطقه در سال ۸۸

کسب مقام اول در جشنواره الگوی تدریس برتر در استان هرمزگان

مولف کتب درسی فنی و حرفه‌ای

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
ترفندهای نرم افزارهای اداری 2018-05-23 07:47:03