آموزش OneNote 2016

  • تعداد دانشجویان: 3
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-14 10:58:29
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
بخش 1: آشنایی با OneNote و ایجاد صفحات
بخش 2: متن، جدول، تصویر و الصاق فایل
بخش 3: روش های نمایش دفترچه
بخش 4: ذخیره، کار با تصویر و فرمتبندی متن
بخش 5: فرمول نویسی
بخش 6: نکات دیگری در آموزش OneNote

معرفی دوره

برنامه OneNote مکانی است برای جمع آوری اطلاعات، تنظیم، جستجو و به اشتراک گذاشتن آنها. برنامه OneNote 2016 را می‌توان یک نسخه الکترونیکی از دفترچه‌های کاغذی معمولی دانست. هر دفترچه شامل یک برگه یا زبانه یا Section است و هر کدام از این قسمتها میتواند شامل چندین صفحه باشد. هر صفحه نیز میتواند شامل لینک، تصویر، متن، جدول، فایل و .... باشد.

در نرم افزار آموزش OneNote موارد زیر تدریس میشود:

آشنایی با OneNote
بخش 1: آشنایی با OneNote و ایجاد صفحات
بخش 2: متن، جدول، تصویر و الصاق فایل

روشهای نمایش صفحه و فرمتبندی متن
بخش 3: روش های نمایش دفترچه
بخش 4: ذخیره، کار با تصویر و فرمتبندی متن

فرمول نویسی و نکات پیشرفته
بخش 5: فرمول نویسی
بخش 6: نکات دیگری در آموزش OneNote

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
بخش 1: آشنایی با OneNote و ایجاد صفحات
بخش 2: متن، جدول، تصویر و الصاق فایل
بخش 3: روش های نمایش دفترچه
بخش 4: ذخیره، کار با تصویر و فرمتبندی متن
بخش 5: فرمول نویسی
بخش 6: نکات دیگری در آموزش OneNote
برای اعضا رایگان است