آموزش توابع اکسل 2016

  • تعداد دانشجویان: 13
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-11 11:16:55
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فصل 1 : توابع کار با متن در اکسل قست اول
فصل 2 : توابع کار با متن در اکسل قست دوم
فصل 3 : توابع منطقی
فصل 4 : توابع اطلاعاتی
فصل 5 : توابع تاریخ و زمان
فصل 6 : توابع تاریخ و زمان
فصل 7 : توابع آدرس دهی
فصل 8 : توابع جستجوی داده (Lookupها)
فصل 9 : توابع دیگر جستجوی داده (PIVOT TABLE)
فصل 10 : توابع اطلاعات اولیه و عملگرهای ریاضی
فصل 11 : توابع گرد کننده
فصل 12 : توابع جمع شرطی و عملیات‌های پیشرفته ریاضی
فصل 13 : توابع ماتریس، فاکتوریل و متفرقه
فصل 14 : توابع اعداد تصادفی و توابع مثلثات
فصل 15 : بزرگترین و کوچکترین مقدار، جایگشت، شمارش سلول
فصل 16 : میانگین و فراوانی
فصل 17 : رتبه بندی
فصل 18 : انحراف و واریانس و توابع خط روند
فصل 19 : توزیع
فصل 20 : توزیع و آزمونهای احتمال
فصل 21 : توابع پایگاه داده
فصل 22 : ارزش سرمایه گذاری و پرداخت
فصل 23 : طول مدت محاسبه نرخ بازده داخلی و محاسبه استهلاک
فصل 24 : توابع اعداد مختلط قسمت اول
فصل 25 : توابع اعداد مختلط قسمت دوم
فصل 26 : توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری، تبدیل مبنا، خطا، تست مقادیر عددی

معرفی دوره

نام دوره : آموزش توابع و فرمول نویسی در اکسل 2016

در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل به بررسی روش فرمول نویسی و استفاده از توابع در Excel 2016 میپردازیم. در نرم افزار راهنمای توابع و فرمول نویسی در اکسل 2016 تمامی توابع موجود در اکسل ورژن 2016 به همراه مثال توضیح داده شده اند.

توابع کار با متن
فصل 1 : توابع کار با متن در اکسل قست اول
فصل 2 : توابع کار با متن در اکسل قست دوم
توابع منطقی، اطلاعاتی و تاریخ و زمان
فصل 3 : توابع منطقی
فصل 4 : توابع اطلاعاتی
فصل 5 : توابع تاریخ و زمان
فصل 6 : توابع تاریخ و زمان
توابع آدرس دهی و جستجوی داده
فصل 7 : توابع آدرس دهی
فصل 8 : توابع جستجوی داده (Lookupها)
فصل 9 : توابع دیگر جستجوی داده (PIVOT TABLE)
توابع ریاضی
فصل 10 : توابع اطلاعات اولیه و عملگرهای ریاضی
فصل 11 : توابع گرد کننده
فصل 12 : توابع جمع شرطی و عملیات‌های پیشرفته ریاضی
فصل 13 : توابع ماتریس، فاکتوریل و متفرقه
فصل 14 : توابع اعداد تصادفی و توابع مثلثات
توابع آماری
فصل 15 : بزرگترین و کوچکترین مقدار، جایگشت، شمارش سلول
فصل 16 : میانگین و فراوانی
فصل 17 : رتبه بندی
فصل 18 : انحراف و واریانس و توابع خط روند
فصل 19 : توزیع
فصل 20 : توزیع و آزمونهای احتمال
توابع پایگاه داده
فصل 21 : توابع پایگاه داده
توابع مالی
فصل 22 : ارزش سرمایه گذاری و پرداخت
فصل 23 : طول مدت محاسبه نرخ بازده داخلی و محاسبه استهلاک
فصل پانزدهم : توابع مهندسی
فصل 24 : توابع اعداد مختلط قسمت اول
فصل 25 : توابع اعداد مختلط قسمت دوم
فصل 26 : توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری، تبدیل مبنا، خطا، تست مقادیر عددی

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فصل 1 : توابع کار با متن در اکسل قست اول
فصل 2 : توابع کار با متن در اکسل قست دوم
فصل 3 : توابع منطقی
فصل 4 : توابع اطلاعاتی
فصل 5 : توابع تاریخ و زمان
فصل 6 : توابع تاریخ و زمان
فصل 7 : توابع آدرس دهی
فصل 8 : توابع جستجوی داده (Lookupها)
فصل 9 : توابع دیگر جستجوی داده (PIVOT TABLE)
فصل 10 : توابع اطلاعات اولیه و عملگرهای ریاضی
فصل 11 : توابع گرد کننده
فصل 12 : توابع جمع شرطی و عملیات‌های پیشرفته ریاضی
فصل 13 : توابع ماتریس، فاکتوریل و متفرقه
فصل 14 : توابع اعداد تصادفی و توابع مثلثات
فصل 15 : بزرگترین و کوچکترین مقدار، جایگشت، شمارش سلول
فصل 16 : میانگین و فراوانی
فصل 17 : رتبه بندی
فصل 18 : انحراف و واریانس و توابع خط روند
فصل 19 : توزیع
فصل 20 : توزیع و آزمونهای احتمال
فصل 21 : توابع پایگاه داده
فصل 22 : ارزش سرمایه گذاری و پرداخت
فصل 23 : طول مدت محاسبه نرخ بازده داخلی و محاسبه استهلاک
فصل 24 : توابع اعداد مختلط قسمت اول
فصل 25 : توابع اعداد مختلط قسمت دوم
فصل 26 : توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری، تبدیل مبنا، خطا، تست مقادیر عددی
برای اعضا رایگان است