آموزش شبکه (Network)

  • تعداد دانشجویان: 24
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-11 11:06:41
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فصل اول : آشنایی با شبکه
فصل دوم : معماری شبکه
فصل سوم : مدل شبکه OSI
فصل چهارم : سخت افزارهای شبکه
فصل پنجم : پروتکلهای شبکه
فصل ششم : آدرس دهی TCP/IP
فصل هفتم : اتصال از راه دور
فصل هشتم : پیکربندی و راه اندازی شبکه های بیسیم یا Wireless
فصل نهم : اتصال به شبکه LAN در Windows XP
فصل دهم : اتصال به شبکه LAN در Windows Vista
فصل یازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 2000
فصل دوازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 7
فصل سیزدهم : راه اندازی IIS در Windows XP
فصل چهاردهم : راه اندازی IIS در Windows VISTA
فصل پانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 2000
فصل شانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 7
فصل هفدهم : مدیریت به اشتراک گذاری در شبکه
فصل هجدهم : دسترسی از راه دور یا Remote Desktop در Windows XP
فصل نوزدهم: دسترسی از راه دور به سرویسهای HTTP و FTP در Windows 2000

معرفی دوره

فصل اول : آشنائي با شبکه 
شبکه چيست؟
سرور يا سرويس دهنده شبکه چيست؟
شبکه هاي Peer - To - Peer
شبکه هاي Client / Server
سيستم عاملهاي شبکه
سرويس راهنماي شبکه
کارت شبکه چيست؟
کابلهاي شبکه
اتصال بدون سيم و بیسیم
شبکه هاي LAN و WAN


فصل دوم : معماري شبکه 
توپولوژي شبکه
توپولوژي Bus
توپولوژيStar
توپولوژي Ring
توپولوژي Star Ring
توپولوژي Mesh
توپولوژي هاي ترکيبي
روشهاي ارسال داده


فصل سوم : مدل شبکه OSI 
لايه ها در مدل OSI
نحوه ارتباط در مدل OSI
لايه Application
لايه Presentation
لايه Session
لايه Transport
لايه Network
لايه Data Link
لايه Physical
پياده سازي عملي مدل OSI


فصل چهارم : سخت افرارهاي شبکه 
کارت شبکه
تکرار کننده یا Repeater
Hub
پل یا Bridge چیست؟
کاربرد Router و Brouter
تعریف Gateway


فصل پنجم : پروتکلهاي شبکه 
پروتکل چيست؟
پروتکل NetBEUI
پروتکل IPX/SPX
پروتکل TCP/IP


فصل ششم : آدرس دهي TCP/IP 
آدرس دهي TCP/IP
قرار گيري آدرس در Packet
بررسي يک آدرس IP
آدرس شبکه در آدرس IP
کلاسهاي آدرس IP
قوانين آدرس دهي IP
مسيريابي آدرس IP و CIDR
تعيين آدرس IP کاربران
سرویس دهنده DHCP
شماره های Port


فصل هفتم : اتصال از راه دور 
تعریف PPP & SLIP
کاربرد PSTN
پروتکل PPTP
پروتکل X25
فن آوری Frame Relay
انتقال ATM
فن آوری ISDN
فن آوری ADSL


فصل هشتم : پیکربندی و راه اندازی شبکه های بیسیم یا Wireless
(وایرلس)
توضیح شبکه بی سیم یا وایرلس
تنظیم یا Config کردن Access Point
تغییر آدرس IP دستگاه اکسسس پوینت
تنظیم سرویس دهنده DHCP
پروتکلهای B و G و Mixed در شبکه وایرلس
تنظیم نام شبکه بیسیم یا SSID
تعیین ارسال یا عدم ارسال SSID در شبکه
تعیین کانال ارسال و دریافت
امنیت در شبکه بیسیم
پروتکل WEP
پروتکل WPA
پروتکل WPA2
محدودیت اتصال به شبکه بیسیم با MAC Address یا آدرس مک کارت شبکه
محدودیت دسترسی به شبکه با توجه به زمان و تاریخ و روز
محدودیت در دسترسی به سایت ها و پروتکل ها
تعیین کد کاربری و رمز عبور به Access Point
روش اتصال AccessPoint به مودم ADSL
مشاهده رمز عبور شبکه بیسیم ذخیره شده
روش اتصال به شبکه بیسیم در Windows 7
روش اتصال به شبکه بیسیم در Windows XP
روش ساخت شبکه ad hoc در ویندوز 7


فصل نهم : اتصال به شبکه LAN در Windows XP 
بررسي يک مثال عملي
تنظيم پروتکل TCP/IP
تعيين آدرس IP
تعيين Subnet Mask
مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
تعيين Workgroup و نام کامپيوتر
مشاهده کامپيوترهاي موجود در شبکه
مشاهده پوشه های به اشتراک گذاشته شده
تعریف Map Drive
قطع Map Drive
به اشتراک گذاري يک شاخه
به اشتراک گذاري چاپگر
استفاده از چاپگر موجود در شبکه
دستور PING
دستور Netstat

 

فصل دهم : اتصال به شبکه LAN در Windows Vista
بررسي يک مثال عملي
تنظيم پروتکل TCP/IP
تعيين آدرس IP
تعيين Subnet Mask
مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
تعيين Workgroup و نام کامپيوتر
مشاهده کامپيوترهاي موجود در شبکه
مشاهده پوشه های به اشتراک گذاشته شده
تعریف Map Drive
قطع Map Drive
به اشتراک گذاري يک شاخه
به اشتراک گذاري چاپگر
استفاده از چاپگر موجود در شبکه
دستور PING
دستور Netstat


فصل یازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 2000
بررسي يک مثال عملي
تنظيم پروتکل TCP/IP
تعيين آدرس IP
تعيين Subnet Mask
مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
مشاهده کامپيوترهاي موجود در شبکه
تعريف Map Drive
قطع Map Drive
به اشتراک گذاري يک شاخه
استفاده از شاخه به اشتراک گذاشته شده
به اشتراک گذاري چاپگر
استفاده از چاپگر موجود در شبکه
دستور PING
دستور Netstat


فصل دوازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 7
بررسي يک مثال عملي
تنظيم پروتکل TCP/IP
تعيين آدرس IP
تعيين Subnet Mask
مشاهده مشخصات اتصال به شبکه
تعيين Workgroup و نام کامپيوتر
مشاهده کامپيوترهاي موجود در شبکه
مشاهده پوشه های به اشتراک گذاشته شده
تعریف Map Drive
قطع Map Drive
به اشتراک گذاري يک شاخه
به اشتراک گذاري چاپگر
استفاده از چاپگر موجود در شبکه
دستور PING
دستور Netstat


فصل سیزدهم : راه اندازی IIS در Windows XP
نصب سرویس IIS
تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
روش تنظیم سایت وب
شاخه اصلی سرویس دهنده وب
ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
دسترسی به شاخه مجازی
سایت FTP و تنظیمات آن
مشاهده فایلهای داخل سایت FTP
مشاهده سایت FTP


فصل چهاردهم : راه اندازی IIS در Windows VISTA
نصب سرویس IIS
تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
روش تنظیم سایت وب
شاخه اصلی سرویس دهنده وب
ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
دسترسی به شاخه مجازی
سایت FTP و تنظیمات آن
مشاهده فایلهای داخل سایت FTP
مشاهده سایت FTP


فصل پانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 2000
نصب سرویس IIS
تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
روش تنظیم سایت وب
شاخه اصلی سرویس دهنده وب
ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
دسترسی به شاخه مجازی
سایت FTP و تنظیمات آن
مشاهده فایلهای داخل سایت FTP
مشاهده سایت FTP


فصل شانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 7
نصب سرویس IIS
تنظیم خصوصیات سرویس HTTP و FTP
روش تنظیم سایت وب
شاخه اصلی سرویس دهنده وب
ساخت یک شاخه مجازی در سایت web
وصل شدن به کامپیوتر دارای سرویس وب
دسترسی به شاخه مجازی


فصل هفدهم : مديريت به اشتراک گذاري در شبکه
مدیریت شاخه های به اشتراک گذاشته شده در Windows Vista
مدیریت شاخه های به اشتراک گذاشته شده در Windows 2000
مدیریت شاخه های به اشتراک گذاشته شده در Windows XP


فصل هجدهم : دسترسي از راه دور یا Remote Desktop در Windows XP
تعيين کد کاربري و رمز عبور برای کاربر
اجازه دسترسي از راه دور به يک کاربر
روش اتصال به کامپيوتر ديگر توسط Remote Desktop


فصل نوزدهم: دسترسي از راه دور به سرويسهاي HTTP و FTP در Windows 2000
تعريف کاربر جديد
تنظیم خصوصیات کاربر ایجاد شده
تنظيم سرويس دهنده
ایجاد یک Dial-Up Networking
اتصال به سرويس دهنده

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فصل اول : آشنایی با شبکه
فصل دوم : معماری شبکه
فصل سوم : مدل شبکه OSI
فصل چهارم : سخت افزارهای شبکه
فصل پنجم : پروتکلهای شبکه
فصل ششم : آدرس دهی TCP/IP
فصل هفتم : اتصال از راه دور
فصل هشتم : پیکربندی و راه اندازی شبکه های بیسیم یا Wireless
فصل نهم : اتصال به شبکه LAN در Windows XP
فصل دهم : اتصال به شبکه LAN در Windows Vista
فصل یازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 2000
فصل دوازدهم : اتصال به شبکه LAN در Windows 7
فصل سیزدهم : راه اندازی IIS در Windows XP
فصل چهاردهم : راه اندازی IIS در Windows VISTA
فصل پانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 2000
فصل شانزدهم : راه اندازی IIS در Windows 7
فصل هفدهم : مدیریت به اشتراک گذاری در شبکه
فصل هجدهم : دسترسی از راه دور یا Remote Desktop در Windows XP
فصل نوزدهم: دسترسی از راه دور به سرویسهای HTTP و FTP در Windows 2000
برای اعضا رایگان است