آموزش SQL Server 2016

  • تعداد دانشجویان: 5
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-11 08:14:17
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
جلسه 1 : روش نصب SQL Server 2016
جلسه 2 : آشنایی با SQL Server 2016
جلسه 3 : ایجاد پایگاه داده، جدول و فیلد
جلسه 4 : کیلدها، رابطه جداول، جامعیت داده و نمودار
جلسه 5 : روش ایجاد پرس و جو و آشنایی با دستور Select
جلسه 6 : نکات دیگری در دستور Select و اداره خطا
جلسه 7 : دستورات DML
جلسه 8 : روالهای ذخیره شده
جلسه 9 : ایجاد روال ذخیره شده توسط CLR
جلسه 10 : روش ایجاد پشتیبان و Job
جلسه 11 : خطاهای اجرای Job
جلسه 12 : مفهوم امنیت، رمز گذاری و تعریف کاربر در ویندوز
جلسه 13 : تعریف کاربر در SQL Server و استفاده از کاربر ویندوز در آن
جلسه 14 : دستوارت تعریف کاربر و Schema
جلسه 15 : بررسی دسترسی کاربر
جلسه 16 : جامعیت داده و Triggerها
جلسه 17 : کار با دید

معرفی دوره

نرم افزار SQL Server 2016 یک پایگاه داده قدرتمند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2016 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :

روش نصب و آشنایی با محیط SQL Server 2016
جلسه 1 : روش نصب SQL Server 2016
جلسه 2 : آشنایی با SQL Server 2016

ایجاد پایگاه داده و جدول
جلسه 3 : ایجاد پایگاه داده، جدول و فیلد
جلسه 4 : کیلدها، رابطه جداول، جامعیت داده و نمودار

ایجاد پرس و جو یا Query
جلسه 5 : روش ایجاد پرس و جو و آشنایی با دستور Select
جلسه 6 : نکات دیگری در دستور Select و اداره خطا

دستورات DML و روالهای ذخیره شده
جلسه 7 : دستورات DML
جلسه 8 : روالهای ذخیره شده
جلسه 9 : ایجاد روال ذخیره شده توسط CLR

پشتیبان و JOB
جلسه 10 : روش ایجاد پشتیبان و Job
جلسه 11 : خطاهای اجرای Job

امنیت در SQL Server 2016
جلسه 12 : مفهوم امنیت، رمز گذاری و تعریف کاربر در ویندوز
جلسه 13 : تعریف کاربر در SQL Server و استفاده از کاربر ویندوز در آن
جلسه 14 : دستوارت تعریف کاربر و Schema
جلسه 15 : بررسی دسترسی کاربر

ایجاد جامعیت داده، Trigger و View یا دید
جلسه 16 : جامعیت داده و Triggerها
جلسه 17 : کار با دید

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 6.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
جلسه 1 : روش نصب SQL Server 2016
جلسه 2 : آشنایی با SQL Server 2016
جلسه 3 : ایجاد پایگاه داده، جدول و فیلد
جلسه 4 : کیلدها، رابطه جداول، جامعیت داده و نمودار
جلسه 5 : روش ایجاد پرس و جو و آشنایی با دستور Select
جلسه 6 : نکات دیگری در دستور Select و اداره خطا
جلسه 7 : دستورات DML
جلسه 8 : روالهای ذخیره شده
جلسه 9 : ایجاد روال ذخیره شده توسط CLR
جلسه 10 : روش ایجاد پشتیبان و Job
جلسه 11 : خطاهای اجرای Job
جلسه 12 : مفهوم امنیت، رمز گذاری و تعریف کاربر در ویندوز
جلسه 13 : تعریف کاربر در SQL Server و استفاده از کاربر ویندوز در آن
جلسه 14 : دستوارت تعریف کاربر و Schema
جلسه 15 : بررسی دسترسی کاربر
جلسه 16 : جامعیت داده و Triggerها
جلسه 17 : کار با دید
برای اعضا رایگان است