آموزش Visual Basic .Net 2013

  • تعداد دانشجویان: 2
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-14 15:00:01
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فصل 1 : آشنایی با Visual Basic .Net
فصل 2 : اشیاء، خصوصیات و متدها
فصل 3 : شناسایی رویداد و دسترسی به آن به همراه مثال
فصل 4 : آشنایی با فرمها و تعیین خصوصیات فرم ها
فصل 5 : کد نویسی، تعریف فرم و فرمهای MDI
فصل 6 : کنترل های استاندارد قسمت اول
فصل 7 : کنترل های استاندارد قسمت دوم
فصل 8 : کنترلهای پیشرفته
فصل 9 : کار با متغیرها، ثابتها و آرایه‌ها
فصل 10 : حوزه تعریف و عملگرها
فصل 11 : ساختارهای تصمیم گیری if و Select Case
فصل 12 : ساختارهای تکرار
فصل 13 : ایجاد و فراخوانی متدها
فصل 14 : منو و نوار ابزار
فصل 15 : منوهای Pop-Up، کلید میانبر و نوار وضعیت
فصل 16 : اشکالزدایی
فصل 17 : کار با کلاسها
فصل 18 : کادر پیام و ارتباط با صفحه کلید و ماوس
فصل 19 : کار با فایل ها

معرفی دوره

نرم افزار Visual Basic .Net یک نرم افزار از سری Visual Studio .Net است. در این نرم افزار آموزشی به بررسی روش تولید نرم افزارهای تحت ویندوز میپردازیم. 

آشنایی با محیط و برنامه نویسی در VB .Net
فصل 1 : آشنایی با Visual Basic .Net
فصل 2 : اشیاء، خصوصیات و متدها
رویدادها و فرم ها
فصل 3 : شناسایی رویداد و دسترسی به آن به همراه مثال
فصل 4 : آشنایی با فرمها و تعیین خصوصیات فرم ها
فصل 5 : کد نویسی، تعریف فرم و فرمهای MDI
کنترل ها
فصل 6 : کنترل های استاندارد قسمت اول
فصل 7 : کنترل های استاندارد قسمت دوم
فصل 8 : کنترلهای پیشرفته
متغیرها، ثابتها، آرایه‌ها و عملگرها
فصل 9 : کار با متغیرها، ثابتها و آرایه‌ها
فصل 10 : حوزه تعریف و عملگرها
ساختارهای تصمیم گیری و تکرار
فصل 11 : ساختارهای تصمیم گیری if و Select Case
فصل 12 : ساختارهای تکرار
متد، منو، نوار ابزار، نوار وضعیت
فصل 13 : ایجاد و فراخوانی متدها
فصل 14 : منو و نوار ابزار
فصل 15 : منوهای Pop-Up، کلید میانبر و نوار وضعیت
اشکالزدایی و کار با کلاسها
فصل 16 : اشکالزدایی
فصل 17 : کار با کلاسها
کادر پیام، صفحه کلید و ماوس و فایلینگ
فصل 18 : کادر پیام و ارتباط با صفحه کلید و ماوس
فصل 19 : کار با فایلها

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فصل 1 : آشنایی با Visual Basic .Net
فصل 2 : اشیاء، خصوصیات و متدها
فصل 3 : شناسایی رویداد و دسترسی به آن به همراه مثال
فصل 4 : آشنایی با فرمها و تعیین خصوصیات فرم ها
فصل 5 : کد نویسی، تعریف فرم و فرمهای MDI
فصل 6 : کنترل های استاندارد قسمت اول
فصل 7 : کنترل های استاندارد قسمت دوم
فصل 8 : کنترلهای پیشرفته
فصل 9 : کار با متغیرها، ثابتها و آرایه‌ها
فصل 10 : حوزه تعریف و عملگرها
فصل 11 : ساختارهای تصمیم گیری if و Select Case
فصل 12 : ساختارهای تکرار
فصل 13 : ایجاد و فراخوانی متدها
فصل 14 : منو و نوار ابزار
فصل 15 : منوهای Pop-Up، کلید میانبر و نوار وضعیت
فصل 16 : اشکالزدایی
فصل 17 : کار با کلاسها
فصل 18 : کادر پیام و ارتباط با صفحه کلید و ماوس
فصل 19 : کار با فایل ها
برای اعضا رایگان است