آموزش زبان برنامه نویسی Pascal

  • تعداد دانشجویان: 3
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-14 11:06:57
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
فصل 1 : طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها
فصل 2 : بررسی محیط برنامه نویسی
فصل 3 : عملگر، عملوند، عبارات و رشته ها
فصل 4 : دستورات ورودی و خروجی
فصل 5 : ساختارهای تصمیم گیری
فصل 6 : ساختارهای تکرار
فصل 7 : آرایه ها
فصل 8 : توابع و زیر برنامه ها
فصل 9 : زیر برنامه های متداخل و توابع بازگشتی
فصل 10 : رکوردها

معرفی دوره

در این دوره آموزشی با دستوارت و برنامه نویسی Pascal (پاسکال) آشنا میشوید. مطالبی که در آموزش زبان برنامه نویسی Pascal مطرح میگردد به شرح زیر است:

طراحی، پیاده سازی، الگوریتم و آشنایی با محیط پاسکال
فصل 1 : طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها
مقدمه
آشنایی با ساختار برنامه برنامه
اصول اولیه الگوریتم نویسی
تعریف برنامه

فصل 2 : بررسی محیط برنامه نویسی
بررسی محیط برنامه نویسی Turbo Pascal

عملگرها، عبارات، رشته ها و دستورات ورودی و خروجی
فصل 3 : عملگر، عملوند، عبارات و رشته ها
تعریف عملگر و عملوند
تقدم عملگرها
انواع عبارات در پاسکال
عملگرهای ریاضی
عملگرهای منطقی
عملگرهای رابطه ای
تعریف رشته ها
چگونگی تعیین مقدار در متغیر مجموعه ای

فصل 4 : دستورات ورودی و خروجی
ورودی و خروجی داده ها
دستور Read
دستور Readln
دستور Write
دستور Writeln

ساختارهای تصمیم گیری و تکرارا
فصل 5 : ساختارهای تصمیم گیری
تعریف برنامه
دستورات ساده
دستورات پرشی
ساختار تصمیم گیری If
ساختار تصمیم گیری Case

فصل 6 : ساختارهای تکرار
ساختار تکرار For
ساختار تکرار Repeat-Until
ساختار تکرار While

آرایه ها، توابع، زیربرنامه و رکورد
فصل 7 : آرایه ها
آرایه
نحوه تعریف آرایه
آرایه های دو بعدی
دستکاری روی عناصر آرایه
آرایه ای از نوع کاراکتر

فصل 8 : توابع و زیر برنامه ها
تعریف زیر برنامه و توابع
چگونگی عملکرد زیر برنامه ها
پارامترهای زیر برنامه
ارسال آرایه به زیر برنامه

فصل 9 : زیر برنامه های متداخل و توابع بازگشتی
زیر برنامه های متداخل
چگونگی عملکرد توابع
بکارگیری توابع به عنوان پارامتر
توابع بازگشتی

فصل 10 : رکوردها
تعریف رکورد
نحوه استفاده رکورد در برنامه
نحوه عملکرد ساختار With
داده نوع شمارشی

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
فصل 1 : طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها
فصل 2 : بررسی محیط برنامه نویسی
فصل 3 : عملگر، عملوند، عبارات و رشته ها
فصل 4 : دستورات ورودی و خروجی
فصل 5 : ساختارهای تصمیم گیری
فصل 6 : ساختارهای تکرار
فصل 7 : آرایه ها
فصل 8 : توابع و زیر برنامه ها
فصل 9 : زیر برنامه های متداخل و توابع بازگشتی
فصل 10 : رکوردها
برای اعضا رایگان است