نرم افزار آموزش CCNA

  • تعداد دانشجویان: 6
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-09 13:25:08
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
جلسه 1 : آشنایی با مدلهای شبکه
جلسه 2 : آشنایی با هاب، سویچ و لایه های شبکه
جلسه 3 : آشنایی با پروتکل های شبکه
جلسه 4 : تنظیمات اولیه (قسمت اول)
جلسه 5 : تنظیمات اولیه ( قسمت دوم)
جلسه 6 : مقدمه Vlanning
جلسه 7 : ایجاد Topology مناسب در Packet Tracer
جلسه 8 : شروع تنظیمات Vlan
جلسه 9 : ختصاص دادن IP به PCهای موجود و دستور Ping
جلسه 10 : نکات دیگر در Vlanning
جلسه 11: معرفی و آشنایی با STP
جلسه 12 : مباحث دیگر در STP قسمت اول
جلسه 13 : مباحث دیگر در STP قسمت دوم
جلسه 14 : آشنایی با تنظیمات
جلسه 15 : تنظیمات IP و Subnet
جلسه 16 : تنظیمات استاتیک و پینگ گرفتن
جلسه 17 : آشنایی و کار با DRP
جلسه 18: مباحث دیگر در DRP
جلسه 19 : آشنایی با VLSM و پیاده سازی Access list
جلسه 20 : کار با Access list و ACLها
جلسه 21 : مقدمات پروتکل OSPF
جلسه 22: ادامه پیاده سازی و کار با OSPF
جلسه 23 : پروتکل EIGRP
جلسه 24 : تنظیمات پیشرفته در پروتکل EIGRP
جلسه 25 : آشنایی با WAN
جلسه 26 : پیاده سازی و بسترهای WAN
جلسه 27 : نکات دیگر در شبکه های WAN
جلسه 28 : آشنایی و معرفی NAT
جلسه 29 : تنظیمات NAT Overloading و داینامیک
جلسه 30 : آشنایی و تنظیم IPV6
جلسه 31 : آدرس دهی و نکات تکمیلی در IPv6

معرفی دوره

در آموزش CCNA ( مخفف Cisco Certified Network Associate ) با استفاده از نرم افزار Packet tracer به بررسی سرفصهای آموزشی ICND1 و ICND2 به شرح زیر میپردازیم.

آشنایی با مفاهیم اولیه و تنظیمات شبکه

جلسه 1 : آشنایی با مدلهای شبکه
مقدمه
لایه های مدل OSI
لایه های مدل TCP
اترنت Ethernet
تاریخچه کوتاهی در مورد Ethernet

جلسه 2 : آشنایی با هاب، سویچ و لایه های شبکه
HUB
سوئیچ (Switch)
کابل های UTP در استاندارد اترنت
جایگزینی Switch بجای HUB
آدرس دهی لایه دو
آدرس دهی IP لایه سه

جلسه 3 : آشنایی با پروتکل های شبکه
مفاهیم اولیه پروتکل TCP/IP
User Datagram Protocol (UDP)
پروتکل IP لایه اینترنت
ICMP( Internet Control Message Protocol)
ICMP( Internet Group Message Protocol)
ARP(Address Resolution)
مفاهیم WAN

جلسه 4 : تنظیمات اولیه (قسمت اول)
مقدمه
Ethernet
آشنایی با IOS
راههای اتصال به روتر
محیط CLI
شروع تنظیمات در Packet Tracer
تنظیم رمز عبور
تغییر نام دستگاه
دستور Show

جلسه 5 : تنظیمات اولیه ( قسمت دوم)
خلاصه تنظیمات اولیه
Secure کردن CLI در سوئیچ
انجام Config Username و Secure Shell) SSH)
شروع تنظیمات سوئیچ در Packet Tracer
فعال کردن SSH
تخصیص Username و Password
کد گزاری دادهها در سوئیچ
انواع حافظه در سوئیچ

Vlanning
 جلسه 6 : مقدمه Vlanning
مقدمه
Interfaceهای Trunk
کاربردهای Vlanning
طرز کار Vlan
Vlan Tagging
پروتکل ISL
پروتکل Dot.1 Q
Native Vlan
VTP) VLAN Trunking)
انواع وضعیت های VTP
Revision Number
انواع پیام های VTP

جلسه 7 : ایجاد Topology مناسب در Packet Tracer
ایجاد Topology مناسب در Packet Tracer

جلسه 8 : شروع تنظیمات Vlan
شروع تنظیمات Vlan

جلسه 9 : ختصاص دادن IP به PCهای موجود و دستور Ping
اختصاص دادن IP به PCهای موجود و دستور Ping

جلسه 10 : نکات دیگر در Vlanning
تنظیم پورت Securty
راهکارهای ایجاد امنیت در سوئیچ
تنظیمات ایجاد امنیت در سوئیچ
Config اتصالات Trunk و تنظیم سوئیچ Server
Config سوئیچ Transparent


Spanning Tree Protocols
جلسه 11: معرفی و آشنایی با STP
معرفی پروتکل STP
MAC Table Instability
بررسی عملکرد Spanning Tree
طرز کار Spanning Tree
BID) STP Bridge)
انتخاب Root Switch
انتخاب Root Port
انتخاب DP) Designated Port)
رفتار STP در برابر تغییرات شبکه

جلسه 12 : مباحث دیگر در STP قسمت اول
Ether Channel
Port Fast
امنیت STP
Root Guard
RAPID Spanning Tree
نقش پورت ها در RSTP
رفتار Edge-Type و Port Fast
Link Type Shared
Link-Type Point-to-Point

جلسه 13 : مباحث دیگر در STP قسمت دوم
Per-Vlan Spanning Tree Plus PVST
تنظیمات STP بر روی شبکه
تنظیم STP Vlan Root Primary
انجام تنظیمات Port Fast و BPDU Guard
انجام تنظیمات مربوط به Ether Channel

تنظیمات اولیه روتر
جلسه 14 : آشنایی با تنظیمات
مقدمه
Cisco Integrated Service Router
شروع تنظیمات در روتر - CCNA
CSU/DSU
اتصال دو روتر از طریق کابل سریال
Interfaceهای روتر
بروزرسانی نرم افزار Cisco IOS
IP Routing
مراحل ارسال Packet
DHCP سرور
DNS سرور

جلسه 15 : تنظیمات IP و Subnet
Route به Subnetهای متصل
Secondary IP Addressing
تنظیمات ISL و 802.1Q روی روتر

جلسه 16 : تنظیمات استاتیک و پینگ گرفتن
Static Routers
استفاده از دستور Ping برای چک کردن اتصال بین روترها


Dynamic Routing Protocol
جلسه 17 : آشنایی و کار با DRP
نگاه کلی بر Dynamic Routing Protocol
Routing Protocol
عملکرد Dynamic Routing Protocol
معرفی Interior and Exterior Routing Protocol
AS Number
Routig Protocol های داخلی
الگوریتم های IGP Routing Protocol
Routing Protocol های Distance Vector
Routing Protocol های Link State
Routing Protocol نوع Hybrid
روش مسیریابی روترها
مفاهیم اولیه RIP-2
تعریف Cisco از Hop Count
تفاوت RIP-v1 به RIP-v2
راههای جلوگیری از Loop در الگوریتم های Distance Vector
Link State Routing Protocols
مقایسه بین Link State و Distance Vector

جلسه 18: مباحث دیگر در DRP
مقایسه بین Link State و Distance Vector
انجام تنظیمات RIP
دستور no auto-summery
استفاده از دستور Debug


Variable Length Subnet Mask و Access-List
جلسه 19  : آشنایی با VLSM و پیاده سازی Access list
معرفی VLSM
Overlap در شبکه
دلایل استفاده از VLSM در سازمان
طراحی یک Subnet جدید با استفاده از VLSM
مراحل انجام VLSM
اضافه Subnet جدید به شبکه موجود
IP Access Cotrol List
انواع Access Control List
Standard IP Access-List
پیاده سازی Access-List Standard
انواع حالات استفاده از ACL
Wildcard Mask

جلسه 20 : ;کار با Access list و ACLها
Extended IP Access List
پیاده سازی Standard ACL
پیاده سازی Extended ACL
Named IP Access List


پروتکل Open Shortest Path First
جلسه 21 : مقدمات پروتکل OSPF
استفاده از دستور Network
همسایه شدن OSPF
مراحل همسایه شدن در OSPF
استفاده از OSPF در شبکه های Multi Access
انتخاب DR و BDR
Tableهای روتر در CCNA
Area بندی شبکه در OSPF
پیاده سازی OSPF

جلسه 22: ادامه پیاده سازی و کار با OSPF
پیاده سازی OSPF
ساختن Loop Back برای Router ID
قابلیت Authentication در OSPF
استفاده از Message-digest

پروتکل EIGRP در CCNA

جلسه 23 : پروتکل EIGRP
معرفی EIGRP در CCNA
شرایط همسایگی در EIGRP
Hello Interval
Updateهای EIGRP
انتخاب مسیر توسط EIGRP
Feasible Distance و Reported Distance
Successor در CCNA
Feasible Successor
ایجاد مسیر جایگزین در صورت قطع شدن Feasible Successor و Successor
Unequal Load Balancing
Authentication در EIGRP

جلسه 24 : تنظیمات پیشرفته در پروتکل EIGRP
انجام تنظیمات EIGRP
بهبود بخشیدن Cost مسیر
دستورات Authentication برای EIGRP
Maximum Path و Variance

شبکه های WAN
جلسه 25 : آشنایی با WAN
بررسی شبکه های WAN
مروری بر تاریخچه شبکه های WAN
Remote Access
شبکه های DSL در CCNA
DSLAM در CCNA
انواع DSL
Cable Internet (اینترنت کابلی)
طریقه کار تلویزیون های کابلی
IP دهی برای دسترسی به اینترنت
Point-to-Point WANs
تفاوت PPP و HDLC
پروتکل PPP
پیاده سازی پروتکل PPP برای بررسی کنترل سه لایه

جلسه 26 : پیاده سازی و بسترهای WAN
Looped Link Detection
Error Detection
PPP Multilink
Authentication در پروتکل PPP
پیاده سازی CHAP بر روی روتر
انواع بسترهای WAN
Circuit Switching
Packet Switching
Ethernet بعنوان یک سرویس WAN
شبکه Multi-Access
شبکه های Frame Relay
پروتکل LMI
Inverse ARP
LAPF

جلسه 27 : نکات دیگر در شبکه های WAN
Sub interface Point-to-Multipoint
BECN FECN
DE (Discard Eligibility
پیاده سازی Wan در Packet Tracer


Network Address Translation

جلسه 28 : آشنایی و معرفی NAT
مقدمه
معرفی NAT در CCNA
Static NAT
معایب Static NAT
Dynamic NAT
PAT) NAT Overloading)
اصلاحات مربوط به NAT
انجام تنظیمات Static NAT

جلسه 29 : تنظیمات NAT Overloading و داینامیک
تنظیمات NAT Overloading
تنظیمات Dynamic NAT


IPv6
جلسه 30 : آشنایی و تنظیم IPV6
آشنایی با IPv6
فواید IPv6
تخصیص IPv6
طریقه نوشتن IPv6
قواعد خلاصه سازی IPv6
Sub netting IPv6
IPv6 DHCP
EUI-64
تنظیمات Static آدرس دهی در IPv6
Auto Configuration
Stateless Auto Configuration

جلسه 31 : آدرس دهی و نکات تکمیلی در IPv6
آدرس دهی IPv6
آدرس های Unicast در IPv6
Dynamic Routing Protocol
تنظیمات RIPng در IPv6
Transition Tools
IPv4/IPv6 Dual Stacks
Tunneling

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
جلسه 1 : آشنایی با مدلهای شبکه
جلسه 2 : آشنایی با هاب، سویچ و لایه های شبکه
جلسه 3 : آشنایی با پروتکل های شبکه
جلسه 4 : تنظیمات اولیه (قسمت اول)
جلسه 5 : تنظیمات اولیه ( قسمت دوم)
جلسه 6 : مقدمه Vlanning
جلسه 7 : ایجاد Topology مناسب در Packet Tracer
جلسه 8 : شروع تنظیمات Vlan
جلسه 9 : ختصاص دادن IP به PCهای موجود و دستور Ping
جلسه 10 : نکات دیگر در Vlanning
جلسه 11: معرفی و آشنایی با STP
جلسه 12 : مباحث دیگر در STP قسمت اول
جلسه 13 : مباحث دیگر در STP قسمت دوم
جلسه 14 : آشنایی با تنظیمات
جلسه 15 : تنظیمات IP و Subnet
جلسه 16 : تنظیمات استاتیک و پینگ گرفتن
جلسه 17 : آشنایی و کار با DRP
جلسه 18: مباحث دیگر در DRP
جلسه 19 : آشنایی با VLSM و پیاده سازی Access list
جلسه 20 : کار با Access list و ACLها
جلسه 21 : مقدمات پروتکل OSPF
جلسه 22: ادامه پیاده سازی و کار با OSPF
جلسه 23 : پروتکل EIGRP
جلسه 24 : تنظیمات پیشرفته در پروتکل EIGRP
جلسه 25 : آشنایی با WAN
جلسه 26 : پیاده سازی و بسترهای WAN
جلسه 27 : نکات دیگر در شبکه های WAN
جلسه 28 : آشنایی و معرفی NAT
جلسه 29 : تنظیمات NAT Overloading و داینامیک
جلسه 30 : آشنایی و تنظیم IPV6
جلسه 31 : آدرس دهی و نکات تکمیلی در IPv6
برای اعضا رایگان است