AutoCAD 2017

  • تعداد دانشجویان: 3
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-07 07:37:12
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
جلسه اول : آشنایی با AutoCAD 2017
جلسه دوم : مدیریت فایلها و حرکت در نقشه رسم شده
جلسه سوم : رسم خط، دایره منحنی، بیضی و نقطه
جلسه چهارم : ابزارهای spline و Polyline و رسم چند ضلعی
جلسه پنجم : کار با اشیاء
جلسه شش : کار با ابزارها ( قسمت اول)
جلسه هفتم : کار با ابزارها ( قسمت دوم)
جلسه هشتم : ابزارهایی برای رسم دقیق
جلسه نهم : رسم یک پروژه عملی در AutoCAD
جلسه دهم : هاشور زنی و ساخت طیف
جلسه یازدهم : کار با متن
جلسه دوازدهم : مدیریت اشیاء و خصوصیات لایه ها
جلسه سیزدهم : ساخت گروه و بلاک
جلسه چهاردهم : کار با بلاکهای داینامیک و بلاکهای تعریف شده در اتوکد
جلسه پانزدهم : تعیین ورودی های بلاک داینامیک و تنظیم جداول
جلسه شانزدهم : ارجاع به یک نقشه دیگر (xref)
جلسه هفدهم : چاپ

معرفی دوره

اتوکد (AutoCAD) معروفترین برنامه برای طراحی و ساخت پلانها و مدل ها میباشد. بطور کلی از نرم افزار اتوکد (AutoCAD) برای رسم نقشه های مهندس و صنعتی استفاده میشود. در نرم افزار آموزش اتوکد (AutoCAD) نسخه 2017 سرفصلهای زیر تدریس میشوند.


آشنایی با اتوکد 2017 و ساخت پروژه
جلسه اول : آشنایی با AutoCAD 2017
جلسه دوم : مدیریت فایلها و حرکت در نقشه رسم شده

رسم و کار با اشیاء
جلسه سوم : رسم خط، دایره منحنی، بیضی و نقطه
جلسه چهارم : ابزارهای spline و Polyline و رسم چند ضلعی
جلسه پنجم : کار با اشیاء

کار با ابزارهای AutoCAD
جلسه شش : کار با ابزارها ( قسمت اول)
جلسه هفتم : کار با ابزارها ( قسمت دوم)
جلسه هشتم : ابزارهایی برای رسم دقیق

رسم یک پروژه عملی، هاشور زنی و ساخت طیف
جلسه نهم : رسم یک پروژه عملی در AutoCAD
جلسه دهم : هاشور زنی و ساخت طیف

متن، مدیریت اشیاء و لایه ها
جلسه یازدهم : کار با متن
جلسه دوازدهم : مدیریت اشیاء و خصوصیات لایه ها

کار با بلاک
جلسه سیزدهم : ساخت گروه و بلاک
جلسه چهاردهم : کار با بلاکهای داینامیک و بلاکهای تعریف شده در اتوکد
جلسه پانزدهم : تعیین ورودی های بلاک داینامیک و تنظیم جداول

ارجاع به یک نقشه دیگر و چاپ نقشه
جلسه شانزدهم : ارجاع به یک نقشه دیگر (xref)
جلسه هفدهم : چاپ

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
جلسه اول : آشنایی با AutoCAD 2017
جلسه دوم : مدیریت فایلها و حرکت در نقشه رسم شده
جلسه سوم : رسم خط، دایره منحنی، بیضی و نقطه
جلسه چهارم : ابزارهای spline و Polyline و رسم چند ضلعی
جلسه پنجم : کار با اشیاء
جلسه شش : کار با ابزارها ( قسمت اول)
جلسه هفتم : کار با ابزارها ( قسمت دوم)
جلسه هشتم : ابزارهایی برای رسم دقیق
جلسه نهم : رسم یک پروژه عملی در AutoCAD
جلسه دهم : هاشور زنی و ساخت طیف
جلسه یازدهم : کار با متن
جلسه دوازدهم : مدیریت اشیاء و خصوصیات لایه ها
جلسه سیزدهم : ساخت گروه و بلاک
جلسه چهاردهم : کار با بلاکهای داینامیک و بلاکهای تعریف شده در اتوکد
جلسه پانزدهم : تعیین ورودی های بلاک داینامیک و تنظیم جداول
جلسه شانزدهم : ارجاع به یک نقشه دیگر (xref)
جلسه هفدهم : چاپ
برای اعضا رایگان است