استارتاپ

دوره های موجود در این دسته بندی:

یک نمونه خوب از پرورش کارآفرینی به عنوان یک استراتژی توسعه...

سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) یکی از شیوه‌های موفق تأمین مالی...

برای رسیدن به جایگاه موفقیت در کارآفرینی باید مجموعه رفتارها،...

تفاوت بین ایده و فرصت، مسئله مهم و حیاتی در زمان راه اندازی کسب...

هر محصول ارزشمندی در ابتدا یک ایده بوده است. اما تبدیل ایده به...

استیو بلنک کارآفرین سریالی در سیلیکون ولی است که بعد از ۲۱ سال...

ایده اصلی این دوره، آموختن این موضوع است که چگونه ایده ها را با...

ایده اصلی این دوره، آموختن این موضوع است که چگونه ایده ها را با...

ایده اصلی این دوره، آموختن این موضوع است که چگونه ایده ها را با...

مدل کسب و کار کمک می کند تا خودتان و دیگران به ساده ترین روش ممکن،...

امروزه شاهد گسترش چشمگیر کسب و کارهای استارتاپی هستیم و خبر...